یک‌سری نادرست اصلی اشخاصی که قصد فعال سازی تارنما دارا هستند
بسیاری از مشتریان ما به دلیل عدم آگاهی از قواعد و رول های نانوشته دنیای تکنولوی <a href="https://www.on5.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/">طراحی سایت در مشهد</a>
از ما درخواست هایی دارا‌هستند که در غایت باعث به خدشته دار شدن اعتبار خودشان خواهد شد


بخش اعظمی از اشخاص در طی فرآیند پباده سازی وبسایت به مشخصات و مساله آن اعتنا نمیکنند . این مسئله وقتی شایان توجه است که شما از وبسایت خویش راضی نبوده و تصمیم دارید هزینه دیگری برای پباده سازی تارنما تان بپردازید .
1 . از تصویر خویش در کاغذ کلیدی تارنما استفاده نکنید :
با این حال که تصویر شما نوعی خوشامدگویی به یوزرها به حساب آورده می شود , بعضا از کارشناسان پباده سازی تارنما معتقدند این تصویر , سبب ساز کم رنگ شدن حضور یوزرها در پباده سازی تارنما شما خواهد شد .
2 . کاهش ساخت آلودگی شنیداری و دیداری :
این بخش هر چیز شنیدنی و جذاب را در بر میگیرد . از یک سو تصاویر متحرک مو جود در برگه دارای اهمیت تارنما و از طرف دیگر هر مدل تصویر از مشتریان تارنما و . . . علاوه بر این لود و استفاده از موسیقی های مالامال سروصدا و لبریز زرق و برق , سرعت لود صفحه های تارنما شمارا کاهش خواهند اعطا کرد و این فرمان موجب ترک سایت شما بوسیله یوزرها خواهد شد .
3 . از استفاده کننده سوالهای کم تری بپرسید :
بعضی وقتها شما میخواهید از یوزرها سوالاتی بپرسید البته از یک سو پباده سازی تارنما شما بایستی به نحوی معمولی باشد که استفاده کننده در گیر سردرگمی در تارنما شما نشود . از این رو در تهیه و تنظیم فهرست انتخابی مطالب بین 5 تا 9 مورد انتخابی را در حیث بگیرید .
4 . از مطالب و سخنان غیر قابل فهم در پباده سازی تارنما تان استفاده نکنید :
بزرگترین انگیزه در اکثریت سایت ها مطلع نمودن استفاده کننده از روش عمل های پباده سازی سایت و مراحل ارائه تولیدها و سرویس ها به استفاده کننده می‌باشد . زمانی که در پباده سازی وبسایت تان از زبانی فنی یا این که اصطلاحی غیر قابل درک استفاده می‌نمایید به نحوی که بیشتر اشخاص از فهم آنها عاجزند در واقع به عمل بیهوده ای دست زده اید . از بیانی بی واسطه و شیوا استفاده نمایید . زیاده گویی یا این که استفاده از عبارات پیچیده در وب امری معمولی مس باشد البته این مسأله کیفیت عالی تولیدها , صداقت ‏ و درستکاری فعالیت‌های شما تضادومغایرت دارااست . <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3216.208415546944!2d59.594443715489156!3d36.28299260434094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c913ae2988767%3A0x9bb53a655a55e550!2sOn5!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767608928" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>