یادگرفتن پباده سازی وبسایت
در این خصوصی از یادگرفتن طراحی اینترنت سایت<a href="https://www.on5.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/">طراحی سایت در مشهد</a>
 , در بالا با دو لهجه html و css آشنا خواهید شد و آن‌گاه با استفاده از دانش به دست آمده به شما خواهم ذکر کرد که چه طور وبسایت پباده سازی کنیم .

ابتدا توصیه می‌کنم نصیب سوم فراگیری طراحی اینترنت سایت ما رو ملاحظه کنید . در سطح نخستین یادگرفتن html و در سطح دوم یادگرفتن css و در سطح انتها یادگرفتن پباده سازی وبسایت با یک نمونه عملی پیش خوا‌هیم رفت , تا تمام مطالب در چارچوب این پروژه تماما واضح و واضح شوند .

درین نصیب فراگیری اول html و css تمام خواهد شد , در نصیب بعدی یادگرفتن طراحی اینترنت سایت استارت به ساخت تارنما متبوع خودمان خوا هیم کرد و سایر مطالب در دل پروژه گفته خواهد شد .

آنچه در فراگیری طراحی اینترنت سایت این نصیب یاد خواهید گرفت :

۱ . تگ div

۲٫ ساخت class

۳٫دستور background

۴٫ امر padding

۵٫ فرمان margin

۶٫ فرمان width

۷٫ امر height

۸٫ معرفی ابزار Inspect element

۹٫ دستورborderتگ div : این تگ در یادگرفتن پباده سازی وب سایت فراوان کاربردی است , با استفاده از این امر می توان بخش های گوناگون وب سایت را گونه بندی کرد , نظیر ستون های کناری تارنما , بخش محتوا و …

class : این امر مستقیما با تگ div سرو فعالیت دارااست و بیشتر برای اسم گذاری این تگ استفاده می‌شود تا در css بتوان با اسم class به آن دسترسی داشته باشیم .

background : با استفاده از این فرمان در css می توان رنگ دور نما را به راحتی تغییر و تحول اعطا کرد .

padding : با استفاده از این امر در css می توان مسافت داخلی هر مورد از تگ ها یا این که کلاس ها را گزینش نمود .

margin : با استفاده از این امر نیز می توان در css مسافت بیرونی هر تگ یا این که کلاس را تغییر تحول بخشید .

width : همان گونه که از اسم آن پیدا هست با استفاده از آن می توان پهنا هر بخش از وب سایت را انتخاب نمود , که در بیشتر مواقع مبتنی بر پیکسل هست .

height : این فرمان تکمیل کننده امر قبل میباشد و جهت انتخاب طول استفاده میشود .

Inspect element : در فراگیری پباده سازی تارنما این یک ابزار مضاعف قادر به شمار می‌رود , به این ترتیب در‌صورتی‌که میخواهید طراح سایت گردید , ابتدا سفارش میکنم از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید چون در آن ابزاری با اسم Inspect element پنهان می‌باشد که در پباده سازی وبسایت فراوان کارآمد می‌باشد و از همت و غلط شما جهت تغییر تحول در ظاهر تارنما جلوگیری خواهد کرد .

border : یک فرمان فراوان بی آلایش می‌باشد جهت رسم اشکال خطابتدا ویدیو یادگرفتن پباده سازی تارنما این نصیب را دانلود نموده , آن‌گاه با توجه آن را تماشا نموده و همگی نمونه های آن را تمرین نماییید .دانلود فراگیری پباده سازی وبسایت<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3216.208415546944!2d59.594443715489156!3d36.28299260434094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c913ae2988767%3A0x9bb53a655a55e550!2sOn5!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767608928" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>