تجمیل الانف
تصحیح مشکلات شاخک های بینی در رینوپلاستی عملکردی 

شاخک های بینی ساختارهایی در دیواره کناری باطن بینی تان می باشند و بصورت برجستگی هایی درداخل روش هوایی بینی چشم می گردند . 

شاخک ها سبب گرم و مرطوب کردن هوایی که از بینی می گذرد میشوند البته در صورتیکه شاخک های تحتانی بزرگ شوند , میتوانند سبب انسداد راه و روش هوایی شوند . 

تصویر زیر نشان میدهد که یک شاخک تحتانی بزرگ شده , چطور میتواند سبب ساز بستن راه و روش هوایی بینی شود : 

septoplasty _ CT - IT 

شاخک ها از استخوان و بافت قابل انعطاف تشکیل‌شده گردیده اند . هرکدام از این اجزا میتوانند بزرک شوند . در عمده بیماران , بزرگی نصیب بافت قابل انعطاف شاخک بینی مسئول انسداد مرتبط با آن ها است . 

تشخیص بزرگی شاخک های بینی : تشخیص یک شاخک بزرگ شده می‌تواند توسط دکتر تان داده شود . پزشک معالج تان شرح اکنون دقیقی از علامت ها تان می‌گیرد و بعد از آن معاینه جامعی از درون بینی تان بعمل میاورد . 

شما احتمالا زیر تحلیل با وسیله ای بنام آندوسکوپ بینی برای تشخیص علت انسداد بینی تان در مطب قرار بگیرید . 

یک شاخک بینی بزرگ شده را همینطور می توان در CT نسخه برداری تشخیص اعطا کرد هرچند که معمولا ” با شرح هم اکنون و معاینه ظریف نیازی به آن در اکثز مورد ها نیست . 

بعداز تایید تشخیص , جراح تان آیتم های درمانی را برای تان شرح میدهد . 

چنانچه شاخک های بینی تان متورم باشد جراح شاید در بالا معالجه دارویی برایتان تجویز کند . در بخش اعظمی از بیماران معالجه دارویی قادر است موجب کاهش مقدار شاخک ها و بهبود نشانه ها انسداد بینی شود . 

در حالتی‌که علایم آزار دهنده ای در اثر بزرگی شاخک های بینی دارید که با معالجه دارویی برطرف نشده است , شاید که کاندیدای قابل قبولی برای جراحی خارکردن مقدار آن باشید . جراحی برای تصحیح بزرگی شاخک های بینی : روش های متعددی برای کاستن از میزان شاخک ها موجود هست . جراحی برای این خواسته را کم کردن شاخک ( turbinate reduction ) یا این که برداشتن شاخک ( turbinate resection ) می نامند . 

این جراحی را می توان در مطب یا این که اتاق فعالیت انجام بخشید . در اکثری از مورد ها جراحی شاخک ها و سپتوم را هم زمان انجام می دهند اگر‌چه که قادر است جزئی از یک رینوپلاستی کلاسیک هم باشد . 

نکته مهمی که بایستی بدانیم این است که شاخک ها بطور بدون نقص برداشته نمی‌شوند . برداشت بی نقص شاخک های بینی میتواند موجب یک بینی زیاد کم آب و پر‌از دلمه شود . در بعضی مورد ها بافت شاخک ها مجددا ” رویش کرده و شاید نیازمند فعالیت دوم شود اما گشوده نیز خوبتر است که شاخک ها بطور بی نقص برداشته نشوند . 

در صورت زیر , خط سمت چپ بافتی از یک شاخک بینی تحتانی را که بایستی برداشته شود , نشان می‌دهد : 

imawwwwwwwwges 

راه و روش های اکثری برای کم کردن میزان شاخک ها موجود است که اعم از آنان می شود به کوترکردن و سوزاندن آن‌ها , کاهش توسط RF و برداشتن نصفه بی نقص آن ها اشاره نمود . 

بعضی از این روش ها فارغ از برداشتن از استخوان و یا این که بافت قابل انعطاف شاخک سبب کوچکی مقدار شان می‌شوند . نمونه های این مدل , کوترکردن و سوزاندن آن ها و کاهش به وسیله RF میباشند . 

در هر مورد از این روش ها بخشی از شاخک توسط وسیله مخصوصی گرم میگردد . با گذشت زمان بافت اسکار در نصیب گرم شده تشکیل می‌شود که سبب ساز توده شدن و کوچک شدن میزان شاخک ها می گردند . 

در بقیه روش ها جزء شاخک برداشته می‌شود . مضاعف با اهمیت است که حتما ” نصیب کافی از آن‌ها باقی گذارده شود تا بتوانند به گرم و مرطوب بودن هوای رد شده از بینی امداد نمایند . در غایت احتمال دارد که در پایان کار , مش یا این که پانسمان در باطن بینی تان قرار داده شود . شما شاید درد , خستگی , گرفتگی بینی و خروج مقداری ترشح خونابه ای را بعد از کار تجربه فرمائید . 

درد بعداز این جراحی غالبا ” خفیف است و بخوبی به داروهای مسکن خوراکی پاسخ می‌دهد . 

گرفتگی بینی بعد از فعالیت بطور مشخص و معلوم ناشی از تورم در باطن بینی تان بوده و واضحا ” از هفته اولیه بعداز فعالیت استارت به خوبتر شدن خواهد کرد . 

همینطور درباره ی خروج ترشحات و خونابه از بینی باد اشاره نمود که ارگانیک بوده و جزئی از پروسه معمول ترمیم وبهبودی بعد از کار است . 

احتمالا که از شما مراد شود تااز اسپری های سالین ( دربردارنده سرم آب نمکی ) و یا این که شستشوی بینی با سرم آب نمکی بعداز جراحی تان استفاده کنید . 

خیلی دارای اهمیت است که از جراح تان در باب حفظ های بعداز کار سوالهای کافی و واجب را بپرسید تا بتوانید شایسته ترین سود ممکن را بدست بیاورید .