آزمون نظام مهندسیدومی همایش ملی و چهارمی نمایشگاه تخصصی فراگیری محیط زیست 
دومی همایش ملی و چهار‌مین نمایشگاه تخصصی یادگرفتن محیط زیست , بهمن ۹۶ 

دو‌مین همایش ملی و چهارمی نمایشگاه تخصصی فراگیری محیط زیست , بهمن ۹۶ 
برگزار کننده : اداره مرکزی کالج پیام نورمکان برگزاری : تهران – تالار اجتماعات اداره مرکزی کالج پیام نور و روشنایی 

قابلیت و امکان ارسال مقاله : آری 

حوزه های زیر پوشش : کشاورزی , محیط زیست 

مورخ های کلیدی 
تاریخ برگزاری : ۴ و ۵ بهمن ۱۳۹۶ 

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ها : ۳۰ آذر ۹۶ 

اعلام نتایج داوری اصل مقاله‌ها : ۱ دی ۹۶ 

دومی همایش ملی و چهار‌مین نمایشگاه تخصصی فراگیری محیط زیست 
آخری مهلت نام نویسی : ۲۰ آذر ۹۶ 

داده ها تماس 
دبیر علمی کنفرانس : پزشک معالج سید محمد شبیری 

دبیر اجرایی کنفرانس : پزشک مژده صابری صحنه 

گوشی تلفن تماس با دبیرخانه : ۸۴۲۲۴ - ۰۲۱ داخلی ۳۴۳۷