آزمون نظام مهندسی
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir) به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران دبیر برگزاری گردهمایی ملی روز معمار با اشاره به اقدامات انجام شده در برگزاری گردهمایی ملی معماری در استان مازندران و استقبال مناسب معماران کشور از این گردهمایی بیان کرد: دغدغه‌های بخش معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شد.دغدغه‌های حوزه معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملیسازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

دغدغه‌های حوزه معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی
علیرضا خوئی با بیان اقدامات انجام شده در برگزاری گردهمایی ملی معماری در استان مازندران و استقبال مناسب معماران کشور از این گردهمایی و طرح دغدغه‌ها و راه کارها گفت: دغدغه‌ها و مطالب مطرح شده در این گردهمایی ملی باید بصورت جدی نقش اثر گذاری در توسعه معماری اصیل ایرانی داشته باشد و اجرائی شدن بیانه را بصورت جدی پی گیری خواهیم کرد.
خویی با بیان این که معماری بومی مازندران در تعامل با محیط زیست بود و مردم این دیار با الهام از طبیعت برای خود خانه میساختند، تصریح کرد: اما معماری جدید نه تنها با طبعیت هم خوانی ندارد، بلکه تهدیدی برای طبیعت بشمار می آید.
دبیر برگزاری گردهمایی ملی روز معمار عنوان کرد: البته در سالهای اخیر هرج و مرجی در معماری بوجود آمد که این موضوع فقط به مازندران محدود نمیشود، بلکه تمام شهرهای ایران را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: در نظر گرفتن اصول معماری مازندران و مبانی فرهنگی این مرز و بوم بتناسب و فراخورِ موقعیت طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی این نقطه از ایران تعریف‌ شده در ساختار تقسیمات کشوری و فرهنگ ‌سازی و آموزش صحیح دراین‌ارتباط، از ضروریاتی است که حصول این امر را تسهیل و تسریع میکند.