آزمون نظام مهندسی


برگزار کننده : دانش کده تهران 

مکان برگزاری : تهران – دانش گاه تهران – فردوس هنرهای قشنگ – کالج معماری 

قابلیت ارسال مقاله : آری 

حوزه های زیر پوشش : عمران , معماری و شهرسازی 

مورخ های اساسی 
تاریخ برگزاری : ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۹۶ 

آخرین مهلت ارسال قسمتی مقاله ها : ۱ شهریور ۹۶ 

اعلام نتایج داوری قسمتی مقاله‌ها : ۲۵ شهریور ۹۶ 

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ها : ۱۳ آبان ۹۶ 

اعلام نتایج داوری اصل مقاله ها : ۱ آذر ۹۶ 

ششمی همایش ملی فراگیری معماری 


داده ها تماس 
دبیر علمی کنفرانس : پزشک معالج سید امیرسعید محمودی 

اینترنت سایت همایش : archedu . ut . ac . ir 

نشانی اینترنتی : archedu@ut . ac . ir