آزمون نظام مهندسی

معماری استان گیلان از ساخت و ساز مستقر بدور است 
مهندس عبدالرضا قاسمیان , ‌ روز جاری بمناسبت فرارسیدن روز خبر نگار خاطرنشان کرد : جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه با بضاعت روشن گری خویش می‌توانند با ساماندهی اذهان همگانی نقشی حیاتی در ساخت رابطه فی مابین سازمانها و مردمان ایفا کرده و شیوه ترقی جامعه را هموارتر نمایند . 
قاسمیان ادامه بخشید : سعی صادقانه خبرنگاران در پوشش خبری فعالیتها و رویدادهای متفاوت , جهت بالا رفتن تراز آگاهی قشرها گوناگون جامعه مصداق بارز سرویس گرانبها است و همواره سزاوار اعتنا و تقدیر است . 
او افزود : خبرنگاران همواره در ارتباطی ۲ سویه و عمیق با اجتماع معاش می کنند و نمایانگر تامل و فرهنگ و تمدن آن جامعه می‌باشند که گسترش و دگرگون سازی در گرو تلاشهای شبانه روزی آنهاست . 

 
عضویت در شبکه تلگرام 
عضویت در شبکه تلگرام . . . 
NB20 
NB20 . . . 
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی معماری 
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی . . . 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا معماری 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا . . . 
NB24 
NB24 . . . 
NB23 . cover 
NB23 . cover . . . 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرسازی 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرس . . . 
NB01 
NB01 . . . 
عضویت در شبکه تلگرام 
عضویت در شبکه تلگرام . . . 
NB20 
NB20 . . . 
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی معماری 
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی . . . 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا معماری 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا . . . 
NB24 
NB24 . . . 
NB23 . cover 
NB23 . cover . . . 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرسازی 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرس . . . 
NB01 
NB01 . . . 
 

مدیریت اداره نظام مهندسی استان گیلان با اشاره بدین اینکه با تعامل با رسانه ها می‌توانیم نکات کاربردی و ایمنی را به اطلاع مردمان برسانیم , تیتر کرد : در سکونت گاههای غیر قانونی در لبه شهرها ایراد داریم که یقینا با آگهی درست بوسیله اصحاب رسانه می توانیم از پیدایش حادثه ها در حوزه ساختمانی پیش گیری کنیم . 
مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با اعلام اینکه استان گیلان از دید استحکام ساختمانها منزلت نیکی داراست , تصریح کرد : متاسفانه در گیلان از فرهنگ وتمدن ساخت و ساز مستقر به دور شده ایم , ساختمانهای دیرین ما علاوه بر معماریهای خیلی عالی , استحکام نیکی نیز دارا‌هستند . 
قاسمیان خاطر نشان ساخت : فرهنگ وتمدن سازی مضاعف با اهمیت است , در شرایطی‌که مردمان داده ها و آگاهی کافی داشته باشند , بی تردید ساختمانهای مستحکمی خوا هیم داشت . 
‌در خاتمه این دیدار قاسمیان , سر کردگی اداره نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با اهدای هدایا از خبرنگاران سپاس کرد . 
منبع : ایسنا