صدیف بدریدر خصوص استانداردسازی ساختمان‌ها جهت کاهش خطرپذیری معضل زمین‌لرزه , اظهار‌کرد : با وجود ضابطه بیمه ساختمان و آنالیز بر ساخت و ساز و ضوابط حوزه نظام مهندسی و شورای خوب شهرسازی مبتنی بر تقویت تحلیل و ساخت و سازهای استاندارد , کیفیت ساخت و ساز اگرچه به نسبت قبلی خوبتر شده ولی هنوز قابل پذیرش نیست و از استاندارد مسافت دارااست . 

نماینده مردمان اردبیل , نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی , تصریح کرد : ساز و فعالیت محاسبه سازمان‌های متولی زیرا نظام مهندسی می بایست به نوعی باشد که برنامه‌های در دست گرفتن نظارتی عملیاتی شود , با این وجود به لحاظ می رسد تقویت و عملیاتی کردن بیمه ساختمان‌ها در‌این موقعیت از اهمیت بالایی برخوردار باشد . 
او با تاکید بر ضرورت بیمه ساختمان‌ها بر مبنای قدمت اثرگذار تعریف شده , اذعان کرد : بیمه ساختمان‌ها در حالتی‌که سازه‌ها کمتر شاخص‌های استاندارد را رعایت می نمایند و چالش ز‌لزله در کمین است , بیمه ساختمان اثرگذار است , علاوه بر این در اختیار گرفتن چک از سمت اداره نظام مهندسی و شورای خوب شهرسازی و معماری ضرورت داراست . 

بدری با اشاره به قانون ها این حوزه و آیین‌نامه‌های اجرایی , تصریح کرد : متاسفانه مجریان ساخت و ساز ساختمان‌ها از صلاحیت فنی ضروری برخوردار نیستند , از این رو سازه‌ها از کیفیت و استاندارد حتمی برخوردار نیستند . 

 
عضویت در شبکه تلگرام 
عضویت در شبکه تلگرام . . . 
NB01 
NB01 . . . 
NB20 
NB20 . . . 
NB22 . cover 
NB22 . cover . . . 
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی 
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی ت . . . 
NB72 
NB72 . . . 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرسازی 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرس . . . 
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی 
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تا . . . 
عضویت در شبکه تلگرام 
عضویت در شبکه تلگرام . . . 
NB01 
NB01 . . . 
NB20 
NB20 . . . 
NB22 . cover 
NB22 . cover . . . 
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی 
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی ت . . . 
NB72 
NB72 . . . 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرسازی 
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرس . . . 
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی 
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تا . . . 
 
این نماینده مردمان در مجلس شورای اسلامی معتقد است : دولت و شهرداری‌ها می بایست یاری نمایند , اجرا کننده ساختمان اشخاص ذی صلاح باشند , همینطور شهرداری ها در جریان ارایه پروانه ساخت بدین نکات دقت نمایند , علاوه بر این عوامل اجرایی از مهارت فنی حتمی ساختمان سازی برخوردار باشند . 

او ادامه بخشید : متاسفانه هدف ها برنامه ۴ و ۵ بسط پیرامون رعایت عوامل فنی ساختمان عملیاتی نشده است , حالا آنکه کارگران فنی هم در استانداردسازی بنا موثرند , در حقیقت مجریان و کارگران دارنده مهارت فنی در کنار تقویت ارزیابی برکیفیت ساختمان‌ها می توانند موجبات بهبود فضای ساخت‌وساز را مهیا نمایند . 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی , تاکید کرد : به جهت مدیر چالش و کاهش خطرها احتمالی ز‌لزله در شهرهای متفاوت به خصوص کلانهشهرها , استانداردسازی ساختمان ها بایستی مورد دقت ویژه قرار گیرد , کمیسیون عمران مجلس هم بی تردید پیگیر این مسئله ها خواهد بود . 

به نقل از خبرگزاری خانه‌ملت ; علی بیت‌‌اللهی دبیر کارگروه ملی ز‌لزله وزارت خط مش و شهرسازی با انتقاد از عدم چک بر مراحل ساخت‌وساز ساختمان‌های نوساز , اظهار کرد : ۴۰ درصد ساختمان‌های مهندسی ساز میهن از استاندارد واجب بی‌بهره‌اند .