به گزارش خبرها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , به گزارش اداره نظام صنفی رایانه ای تهران در حقیقت جایگاه معظم رهبری این ابلاغیه را که مرتبط با واگذاری قسمت های کلان اقتصاد کشور ایران به بخش محرمانه بود را به دولت بیان کردند البته متاسفانه این اساسی در سوی محرمانه سازی بطور درست پیش نرفت . بلکه تبدیل به اقتصاد شبه مدنی شد و متاسفانه صدمات جبران ناپذیری به بخش محرمانه هم وارد شد . سوابق تاریخی کسب و عمل در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که بخش مدنی حمایتی از بخش محرمانه نکرده و با گذاشتن قانون ها وضعیت را برای فضای کسب و عمل شرکت ها IT اختلال نموده است . شرایطی که تنها وضعیت را برای کسب و شغل های فاوا محدود می نماید 

شرایطی که صرفا وضعیت را برای کسب و شغل های فاوا محدود می نماید 
شرایطی که صرفا موقعیت را برای کسب و شغل های فاوا محدود می نماید 

شرایطی که تنها وضعیت را برای کسب و شغل های فاوا محدود می نماید 
با اعتنا به این که تغییر تحول تکنولوژی با سرعت درحال انجام است نمیتوان تایید مثال های امکانات کانال را بر پایه ی یک روال اثبات انجام اعطا کرد و مطلقا ضعف علم آپدیت مسئولان دستور , سبب ساز می‌شود نتوان ورود کالاهای نو و تولیدات پیدایش را تسهیل داد . 
جهت جلوگیری از قاچاق و رفع گرفتاری های ورود کالای بی کیفیت می شود به ملاک قراردادن گواهینامه های بین المللی دریافت شده امکانات , تسهیل ورود کالا از مبادی رسمی , حل مشکلات با یاری ضابطه گذاران , ورود به کمیسیون های داخلی مجلس و علنی کردن مشکلات , جلوگیری از تایید کالا از سمت افراد سوای علم کافی را بر شمرد که‌این امر خطرناک بنظر من از سوی اداره نظام صنفی رایانه ای بایستی انجام پذیرد .