ارایه پایان عمل منوط بمطالبه سود تست کیفیت بتن/نظام مهندسی ساختمان جلوی تقلب در تایید کیفیت بتن را بگیرد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس , با تاکید بر لزوم محاسبه بر آزمایشگاههای تایید کیفیت مصالح ساختمانی , اظهار‌کرد : مطالبه فیض تست کیفیت بتن در ساختمانها و بنا های تازه الاحداث قادر است ایمنی آنرا تضمین نماید . ارایه پایان عمل منوط بمطالبه فیض تست کیفیت بتن 


ارایه پایان عمل منوط بمطالبه فیض تست کیفیت بتن 
اداره نظام مهندسی ساختمان 

ارایه پایان فعالیت منوط بمطالبه سود تست کیفیت بتن 
شادمهر کاظمزاده با انتقاد از کیفیت ذیل بتنهای مصرفی در خیلی از ساختمانها و نیز چنین پروژههای عمرانی , اظهار داشت : شایسته ترین شیوه در دست گرفتن کیفی بتنهای مصرفی در بنا ها , مثال برداری و تست آن پیش از استفاده در سازه است . 
نماینده مردمان دهلران , دره شهر , آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی , با اشاره به‌این این‌که وجود آزمایشهای در دست گرفتن کیفیت بتن در ارتقا کیفیت این محصول نقش مهمی داراست , ادامه بخشید : اکنون مهم ترین مرجع بررسی کیفیت بتن آزمایشگاه مهندسی خاک است و بعضا از آزمایشگاههای سری نیز دراین مورد فعال می‌باشند . 
کاظم زاده افزود : محاسبه بر طرز کار آزمایشگاههای در اختیار گرفتن کننده کیفیت بتن از سمت اداره نظام مهندسی برای جلوگیری از تولید بناهای غیر ایمن ضروری است . 
عرضه بتن به بازار مشروط بگذراندن آزمایشهای ضروری 
او با اعلام اینکه در آئین طومار های نوشته شده در ضابطه نظام مهندسی بررسی و مثال برداری از بتنهای تولیدی چشم شده‌است , تیتر کرد : بایستی بتنهای تولیدی آبادی متر مکعب به بالا تست شوند و پس از کسب استانداردهای ساخت به بازار عرضه و در ساخت سازده های گوناگون استفاده گردند . 
وی با تاکید بر اینکه شهرداریها بعنوان یک مرجع ناظر در کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در بناها می بایست به تشدید نظارتها بپردازند , تصریح کرد : ارایه مدرک پایانکار از سمت شهرداریها با در حیث تصاحب کردن کیفیت مصالح ساختمانی و مسائلی از این دست صورت می گیرد . 
این نماینده مردمان در مجلس دهم , بابیان اینکه می بایست در طول بررسی پایانکار ساختمانها مثال آزمایشگاهی بتن وجود داشته باشد , اظهار‌کرد : در حالتی که مثال آزمایشگاهی وجود داشته باشد ولی کیفیت حتمی در آن مصالح چشم نشود می بایست به بررسی و پروسه تست شک و تردید کرد که‌این نیز بر ضرورت تشدید نظارتها تاکید دارااست . 
او با اعلام اینکه مسئول تحلیل بر کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در ساختمانها در بالا اداره نظام مهندسی و در توان عالیتر آن وزارت راه و روش و شهرسازی است , تاکید کرد : کاهش قدمت اثرگذار ساختمانها و پروژههای عمرانی در فیض استفاده از مصالح بیکیفیت نیز زیرا بتن تبعات متعددی برای ساخت و ساز شهری داراست . 
کاظم زاده بر لزوم ارزیابی حاکمیتی بر ایجاد مصالح ساختمانی تاکید نمود و افزود : نباید آزمایشگاههای محرمانه بر کیفیت زیر مصالح ساختمانی چشمپوشی نمایند . 
او اظهار‌کرد : برای جلوگیری از تقلب در تایید کیفیت مصالح ساختمانی در بعضی آزمایشگاهها بایستی مراحل و سازوکاری در پیش گرفته شود که مصالح ساختمانی بیکیفیت بهیچ وجه ساخت نگردند . 
آزمایشگاه کیفیت بتن مقدمه ای برای ایمنی بنا ها 

این نماینده مجلس دهم , نیز چنین با اشاره به واگذاری آزمایشگاه مهندسی خاک به بخش سری , افزود : این مبادرت در جهت کاهش تصدی گریها بوده البته این نگرانی نیز موجود است که هم‌زمان با این واگذاریها اعمال لحاظ در تایید یا این که عدم تایید کیفیت مصالح ساختمانی صورت بپذیرد . 
او اظهار کرد : متاسفانه آئین طومار ای که در ضابطه نظام مهندسی درباره کیفیت عالی مصالح ساختمانی چشم شده درخیلی مواقع رعایت نمی شود . 
کاظم زاده با اشاره به‌این اینکه تحلیل بر کیفیت مصالح ساختمانی اعم از بتن فقط در طول استفاده در ساختمان و بناها نباید باشد , بیشتر کرد : خیلی از بتنهای تولیدی در مرزو بوم از مصالحی مثل سیمان و غیره بیکیفیت ساخت می‌شوند که در‌حالتی که دراین مورد بررسی دقیقی صورت بگیرد مصالح بی کیفیت ساخت نمی شود . 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی , اظهار‌کرد : چنانچه ساختمان یا این که بنای ساخت شده آزمایشهای اضطراری کیفی از نظر مصالح ساختمانی را داده باشند بطور حتم از ایمنی و استاندارد بالایی برخوردار خواهد بود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>