شصت و هشتمین گرد هم آیی هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان البرز برگزار شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به نقل از اداره نظام مهندسی ساختمان البرز شصت و هشتمین گرد‌همایی هیات مدیره اداره روز یکشنبه سی و یکم اردی پردیس نودوشش با سر کردگی مهندس محمد قنبری در محل تالار جلسات اداره برگزار شوید . شصت و هشتمین گرد هم آیی هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان اداره نظام مهندسی ساختمان البرز شصت و هشتمین گرد‌همایی هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان 
در آستانه این نشست و پس از خواندن آیاتی از صحبت الله مجید , سر گروهی اداره ضمن شادباش حماسه آفرینی مردمان کشور ایران و گزینش مجدد دکتر معالج حسن شیخ , با ابراز خوش هنگامی گزینش عده ای از اعضای اداره را بعضویت شوراهای اسلامی شهر و آبادی , را به ایشان و اعضای اداره تهنیت و تبریک اعلام‌کرد . 
در بخش پیش از فرمان طومار شورای مرکزی در امر برگزاری نشست بیست شورای مرکزی در ارومیه مطرح و مقرر شوید افرادی که قابلیت و امکان حضور در نشست مذکور را ندارند ظرف چهار روز آتی اعلام نمایند . 
نیز چنین با دقت به فرا وصال ماه خوش‌یمن رمضان , تصویب شده شد ساعتها کاری اداره در روزها ماه خجسته ماه رمضان از ساعت هشت و نیم الی پانزده باشد . 
درپی مصوبه هیات چهار نفره در مورد تقسیط حق الزحمه چک و مصوبات هیات مدیره در جلسات بیست و سی و چهار هیات مدیره مورد دعوا و بررسی قرار گرفت و قرار شد برای فرمان نقشه‌های بالای سه هزار متر , تا دو ماه در اختیار هیات رییسه و از سی و یکم تیر نودوشش به آنگاه , با ضمانت مورد تأیید واحد حقوقی تقسیط صورت گیرد و این دستور در تارنما به اطلاع اعضاوجوارح رسد . 
راجع به تفاهم طومار سه جانبه کنتور برق هم درین نشست دعوا و تبادل لحاظ صورت عهده دار شد که بدنبال آن مقرر شوید نشستی با حضور خانم مهندس خسروی و آقایان مهندسین سیکارودی , قنبری و آقای مهندس حسین صدری برگزار شده و نتایج آن در نشست های آینده هیات مدیره مطرح گردد . 
با دقت به مباحث و پرسش های مطرح درخصوص تناسب حق الزحمه پباده سازی عمران و معماری و شیوه طومار پباده سازی و بررسی بر بالابر و پلکان برقی مقرر شوید به ترتیب از وزارت مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی استعلام شود . 
در پی در بررسی بند ۳ امر گرد هم آیی تصویب شده شوید امر نقشه‌های بالای ۵۰۰۰ متر مربع دارنده پباده سازی ترافیک باشد در اداره اجرایی شود . 
نیز چنین تصویب شده شد با دقت به مصوبه هیات ۴ نفره و مشخص و معلوم شدن تعرفه سرویس ها حرفه ترافیک و شهرسازی , شرح سرویس ها و محاسبه لیستهای مربوط برشته شهرسازی و ترافیک به وسیله مهندس کاتب و مهندس مرادپور در نشست آینده به هیات مدیره ارایه شود . کاتب ارایه شده و تصمیمگیری گردد . 
در‌این نشست با دقت به در پیش بودن همه پرسی هیاتهای رییسه گروههای تخصصی , تصویب شده شد این همه پرسی روز یکشنبه تاریخ بیست و یکم خرداد ماه نودوشش از ساعت خیر الی هفده در محل ساختمان فراگیری اداره برگزار میگردد . 
نیز چنین در زمینه ی رشته‌های ترافیک و شهرسازی که داوطلبین واجد شرایط آن‌ها , بحد نصاب همه پرسی نرسیده‌اند , فراخوانی از مهندسان این رشته‌ها ( بمدت آبادی روز ) انجام یافته و حداکثر تا هجدهم خرداد ماه نودوشش بررسی و لیست آخری به هیات مدیره برای گزینش کمیسیون تخصصی مرتبط با به‌این دو فن ارایه گردد . 
به‌دنبال این نشست , کلیات سرویس ها در اختیار گرفتن غیرحضوری نقشه تصویب شده شوید و قرار شد جزئییات آن در نشست های آینده هیأت مدیره مطرح شود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>