کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان تشکیل شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
مدیر کل تعاون , عمل و رفاه اجتماعی استان سمنان از تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معدن ها درین استان خبرداد . کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان 


کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان 


کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان 
اسماعیل غنیان بعد از ظهر روز قبل در لبه نشست ایمنی معادن دراستان سمنان ذکر کرد : این کارگروه تخصصی با انگیزه تامین ایمنی عمل در فضای معادن این استان تشکیل شده است . 
غنیان از برگزاری او‌لین میز گرد تخصصی هم‌اندیشی ایمنی معدن های استان خبرداد و اظهار‌کرد : فعال‌سازی و استارت بکار کارگروه ۳ جانبه ایمنی معادن در‌این میزگرد تخصصی بتصویب آخرین رسیده و تمهیدات واجب برای آغاز بکار آن آغاز شده‌است . 
او با اشاره بدین این‌که تندرست نیروی عمل از اولویتهای دارای اهمیت در سازمان کل تعاون , فعالیت و رفاه اجتماعی است ادامه بخشید : کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان سمنان بمنظور بررسی و چک ظریف از موقعیت جانور معدن های این استان از دید میزان تراز ایمنی و برنامه‌ریزی برای ارتقاء مرحله ایمنی در آن‌ها تشکیل شده است . 
رئیس کل تعاون , کارو رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به تعدد معادن ذغال‌ سنگ و تعدد معدن کاران فعال درین حوزه افزود : بررسی و بررسی میزان امنیت و ایمنی معادن ذغال‌ سنگ استان سمنان که عمدتا در شرق استان فعال میباشند در بالا اولویتهای این کارگروه تخصصی است . 
او بابیان اینکه که‌این کارگروه با حضور کارشناسانی از دستگاههای گوناگون استان درست شده تصریح کرد : اداره صنعت , معدن و تجارت استان , سازمان کل تعاون , فعالیت و رفاه اجتماعی استان و اداره نظام مهندسی معادن استان سمنان و نماینده های معدن کاران و کارفرمایان و… از اعضای این کارگروه می باشند . 
غنیان فعالیت در معادن را از سختترین و پرخطرترین شغل ها اسم موفقیت و تیتر کرد : گاه کم ترین بی‌توجهی و سهل‌انگاری در فرآیند عمل در معادن شاید به یک فاجعه تبدیل گردد . 
او , استان سمنان را از معدنیترین استانهای مملکت دانست و تاکید کرد : با اعتنا به تعداد بالای معادن و بویژه معادن ذغال سنگ در استان ارائه یادگرفتن به معدن کاران و افزایش ایمنی معدن ها امری اضطراری است .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>