مراسم اختتامیه او‌لین فستیوال بتن بانه برگزار شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
اولین فستیوال بتن بانه که بوسیله نظام مهندسی ساختمان بانه کردستان برگزار شده بود شام گاه آدینه طی مراسمی با معرفی بهترینها در بانه بکار خویش خاتمه بخشید . مراسم اختتامیه او‌لین فستیوال بتن بانه 
مراسم اختتامیه 
مراسم اختتامیه اولی فستیوال بتن بانه 
مراسم اختتامیه او‌لین فستیوال بتن بانه 

اولی فستیوال بتن بانه 
او‌لین فستیوال بتن بانه بهمت نظام مهندسی ساختمان و نیز کاری آزمایشگاه مقاومت مصالح کارآرا آزما , سازمان استاندارد , شهرداری و بنیاد مسکن بانه با کمپانی سی ویک گروه و رقابت بیست و پنج گروه و با انگیزه ساکن سازی مصالح ساختمان و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمان در بانه برگزار شوید . 

در مراسم اختتامیه مدیریت نظام مهندسی ساختمان بانه گفت : طرح ریزی جهت برگزاری مسابقات بتن از آبان ماه سال نودوپنج صورت گرفته و این فستیوال مدیون عملکرد جمعی , نیز کاری و هم اندیشی از سمت هیئت رئیسه زمان پیشین نظام مهندسی ساختمان بانه است . 

فریدون علی محمدی بیان کرد : این مسابقات با نیز کاری آزمایشگاه مقاومت مصالح کارآ آزما و ارگان های ذی‌ربط بانه و با تشکیل کمیته های علمی , اجرایی و مالی برگزار شوید . 

به گفته او این مسابقه در ۴ تراز با برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای تیمهای کمپانی کننده در بیست و پنج فروددین ماه ماه امسال آغاز شوید و در بیست ونهم فروددین ماه کارگاه تمرینی برگزار شوید . 

علی محمدی افزود : در هشتم اردی فردوس روز مسابقه مثال های تشکیل شده و مثال های بتن طبق طرحهای مطرح شده قالب گیری شد و روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه مثال های بتن قالبگیری شده شکسته شد . 

وی به هدف ها برگزاری این فستیوال اشاره کرد و ادامه بخشید : این فستیوال با انگیزه مستقر سازی مصالح ساختمانی , ارتقا کیفیت بتن ساخت شده و استفاده از مصالح ایجاد ساکن که اشتغالزایی به وجود می آورد , برگزار شده است . 

علی محمدی بابیان اینکه در تعریف اول فعالیت تغییری مورد‌علاقه نبوده و با مصالح جان دار در شهرستان بتنها ایجاد می شود , تصریح کرد : با این حالت مثال های بتن ساخت شده از کیفیت خیر و خوبی فایده مند است . 

او با اشاره بدین اینکه که‌این برنامه یک عمل تحقیقی و ترویجی است خاطر نشان کرد : دستگاههای سرویس ها رسان که در دعوا عمران و آبادانی کار می‌نمایند میزان دارایی پژوهشی ویژه دارا‌هستند که می‌توانند با نیز کاری نظام مهندسی برای تخصیص اعتبارات پژوهشی و به سمت کاربردی کردن تحقیق و پژوهشهایی که دراین مورد انجام می شود عمل خویش با نظام مهندسی ساختمان را آغاز کنند . 

مدیریت اداره نظام مهندسی اظهار دداشت : آزمایشگاههای مقاومت مصالح شهر می بایست بشیوه ای کار کنند که بتن ساخت شده دارنده کیفیت حتمی و همخوانی با استانداردهای معین شده باشد و طرحها نیز در حیث گرفته می‌شود . 

او اظهار‌کرد : در ساختمانهایی که بتن به کارگرفته میگردد می بایست مثال های بتن آزمایشگاهی تهیه و تنظیم گردد , فرایند وقتی خویش را طی کند و ما از کیفیت بتن ساخت مطمئن شویم . 

در‌پی این برنامه دبیر این فستیوال تصریح کرد : مستقر سازی مصالح و استفاده مصالح هر حوزه‌ رابطه مستقیمی با کاهش مخارج ایجاد داراست که تنظیم و ساخت بتن از این دستور مستثنا نیست . 

ذکریا سمندری تیتر کرد : شهر بانه بلحاظ ایجاد مصالح زیر خط فقر و بخش اعظمی از مصالح وارد شده بود که در یکسری سال اخیر تعدادی کارگاه ساخت مصالح ساختمانی فعال سازی شوید . 

سمندری ادامه بخشید : طرح ریزی برای برگزاری این فستیوال در آبان سال نودوپنج صورت گرفته , دعوت از جامعه انگیزه و ذینفعان و تشکیل دبیر منزل در دی ماه نودوپنج , تبلیغات برنامه در اسفند نودوپنج , افتتاحیه کارگاه آموزشی در بیست وپنجم فروددین ماه , مسابقه و تنظیم مثال ها در ۸ اردی پردیس و مراسم اختتامیه در ۴ خرداد ماه انجام شوید . 

او , هدف ها برگزاری این فستیوال را ساکن سازی مصالح , در اختیار گرفتن حمل مصالح , عقد قرارداد فروش بتن طبق منزلت مقاومتی , لزوم باز نگری و تصحیح طرحهای اختلاط طبق حالت مو جود , ناخواسته نمودن انجام آزمایشهای بتن به وسیله ناظران نظام مهندسی و امداد به در اختیار گرفتن بی ثباتی بازار و تاکید بر عدم ساخت بتن دستی اسم موفقیت . 

سمندری به چالشها و آسیبهای مو جود و لزوم برگزاری این فستیوال اشاره نمود و افزود : مشکلات حمل , فقدان طرح اختلاط گوناگون با دقت به تنوع مصالح در کارگاهها , فروش بتن طبق عیار و عدم درج جایگاه مقاومتی در قراردادها و حجم مصالح از ضرورتهای برگزاری این فستیوال است . 
سمندری به مهمترین مشکلات حمل بتن اشاره کرد و خاطرنشان کرد : فقدان در دست گرفتن و محاسبه در مسیرهای برون شهر و داخل شهری , ذوق وسلیقه ای بودن ارزش تمام شده بتن و عدم در دست گرفتن و چک و حمل توشه اضافی بر گنجایش کامیونها با توجیه های مختلف که باعث تخریب جادههای بین راهی شده‌است , اعم از این مشکلات است . 

وی ابلاغ داشت : بایستی آنالیز بی نقص و بررسی بها حمل مصالح در شهرستان توسط سازمان صنعت , معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی انجام گردد . 

در‌پی این گرد هم آیی مدیریت سازمان استاندارد سقز و بانه اذعان کرد : برای توسعه و گسترش و اشتغال استوار در جامعه رعایت استاندارد در تمام مسئله ها ضروریترین انگیزه است که تا به امروز آن طور که ضروری است به آن اعتنا نشده است . 

هیوا اردلان اذعان کرد : هر ساختمان برای این‌که سفت , استوار و از کیفیت مطلوب برخوردار گردد می بایست دستکم استانداردها در آن رعایت گردد که در بخش اعظمی از مورد ها کف کیفیت استانداردها رعایت نمی شود . 

وی ادامه اعطا کرد : برای داشتن مصالح و ساختمان کیفیت خوب بایستی ارگان های مربوط به ساختمان استاندارد مصالح را بصورت بدون نقص در حیث داشته و از استعمال مصالح غیر استاندارد جلوگیری کنند . 

گروه اولیه ثقل بتن سقز که با نیز کاری کامران مهربان قاسمی پور , همایون سلطانی و آرزو سلطانی , مجموعه دوم تیرچه باروران بانه با نیز کاری آرزو مولودی , آهسته نادری و فرهاد سلیم پور و مجموعه سوم نواندیشان با نیز کاری سارو سلامزاده , سلیمان حسینی , فخرالدین عارفی و عادل رحمانی بعنوان تیمهای چکیده مسابقات بتن بانه تعیین شدند . 

بانه در دویست و چهل و دو کیلومتری غرب سنندج راءس استان کردستان واقع شده‌است .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>