چه گونه رنگ مو عسلی صحیح کنیم؟
<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a>! 
رنگ گیسو عسلی به خاطر تناژ روشنی که دارااست معمولا به خانم هایی که پوست های رنگ روشن دارا هستند توصیه میشود ولی گشوده نیز ذوق ای است و خانم هایی که پوست سبزه و یا این که گندمی نیز دارا هستند میتوانند از این رنگ گیسو خوشگل استفاده نمایند و زیبایی خویش را چند برابر نمایند . 

چه طور رنگ مو عسلی صحیح کنیم؟! 

مخلوط و فرمول رنگ موی عسلی گرم 

بلوند شکلاتی میانگین 
بلوند طلایی میانگین به میزان متساوی 
دو سانت بلوند میانگین 
شماره اکسیدان نمره 1 ( 6درصد ) 
شالوده موی 8 

به چه شکل رنگ گیسو عسلی صحیح کنیم؟! 

ادغام رنگ موی عسلی شیک 

10سانت بلوند روشن شماره 7 
10 سانت بلوند طلایی روشن 8 . 3 
30 سی سی اکسیدان نمره یک 

اما دقت داشته باشید که‌این رنگ موی صرفا روی موهای دکلره شده با مبنا 8 یا این که 9 ( طلایی خیلی روشن ) در میاد . 

چه‌گونه رنگ مو عسلی صحیح کنیم؟! 

فرمول رنگ گیسو عسلی فارغ از دکلره 

فرمول 1 : 12 . 0 یک تیوپ بی نقص + اکسیدان 9 % 
فرمول 2 : 12 . 81 یک تیوپ بدون نقص + اکسیدان 9 % 
فرمول 3 : 12 . 89 یک تیوپ بدون نقص + اکسیدان 9 % 
فرمول 4 : 12 . 7 یک تیوپ بدون نقص + اکسیدان 9 % 
فرمول 5 : 12 . 16 یک تیوپ بدون نقص + اکسیدان 9 %<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>