حتما می بایست استاندارد در معادن ناخواسته گردد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
رئیس اداره ملی استاندارد خاطرنشان کرد : در صورتی قرار باشد که ما بصورت ناظر وارد زمینه شویم حتما می بایست استاندارد در معادن تحمیلی گردد و از سمت هیئت دولت ثبت و به ما بیان گردد که ما مجاز هستیم بررسی عالیه بر معادن و اجرای استاندارد در آنان داشته باشیم . حتما می بایست استاندارد در معادن تحمیلی گردد 


حتما بایستی استاندارد در معادن ناخواسته گردد 
حتما می بایست استاندارد در معادن تحمیلی گردد 

حتما می بایست استاندارد در معادن ناخواسته گردد 
رخداد ناراحت کننده معدن آزاد شهر 
عدم اجرای قانون های استاندارد در کشورمان که پردیس معادن دنیاست , سهم امنیت در مهم‌ترین حوزه اقتصاد سرزمین را کم کرده و سبب ساز به پیدایش حادثه ها متعددی از قبیل معدن آزادشهر شده‌است . 
هفته پیش اتفاق ای دل خراش در یک کدام از معادن مملکت اتفاق افتاد . بدون عوامل رخداد این اتفاق نگاهی بحوادث شبیه می‌تواند ضریب پیش گیری از تکرار آن و آمادگی برای رویدادها احتمالی را بشدت تغییر تحول دهد . 
در مورد واقعه معدن آزادشهر خیلی از کارشناسان معتقد می‌باشند دلیل انسانی با وارد کردن باطری بدرون معدن موجب پیدایش انفجار شده‌است . 
با نگاهی به آمار قانونی می‌بینیم کشور ایران با دارا بودن حدود شصت و هشت دسته ماده معدنی ( غیرنفتی ) , سی و هفت بیلیون بدن ذخایر کشف شده و پنجاه و هفت بیلیون بدن ذخایر بالقوه میان پانزده توان معدنی دنیا جای گرفته و یکی کشورهای بی نیاز از نگاه داراییهای معدنی بحساب میاید . طبق آمار حدود هشت هزار معدن در سرزمین موجود است . 
با دقت به پتانسیل نمونه زدنی معدنی مرز و بوم , از هفتاد سال پیش جمهوری اسلامی ایران اولی کشوری بود که درس دادن فن معدن و زمین‌ شناسی را بین کشورهای حیطه استارت نمود و اکنون بیشتراز پنجاه هزار نفر مهندس و تکنسین در رشته‌های معدن , متالورژی و متخصص زمین‌شناسی تربیت نموده است . 
اما دربین کلیه این ذخایر و نیروهای کارشناس جای خالی استاندارد در حوزه معادن سرزمین , به سیاه گودال ای بزرگ تبدیل شده‌است ; سیاه گودال ای که معادن و معدن کاران و کارگران را در خویش میبلعد . 
رعایت استاندارد ; رینگ گم شده سرمایه‌گذاری معدنی 
یک کدام از موضوعهای مضاعف دور از شوخی که در اتفاق معدن آزادشهر مورد دقت قرار گرفته است عدم رعایت استانداردهای لازم برای مراقبت امنیت معدن و کارگران و معدن کاران است . ورود باطری به باطن معدنی که بصورت ارگانیک گازهای اشتعالزا از آن متصاعد می‌شود , برهان پیدایش جرقه و انفجار معرفی شوید . 
اکنون آن که معین نیست شخص یا این که اشخاص خاطی آیا آموزشهای حتمی برای رعایت استانداردهای عمل در معدن را چشم بودند یا این که خیر . 
در تارنمای اداره استاندارد طی سالیان نود و نودویک کلیه دین طومار ها و استانداردهای مرتبط با کارها معدنی چنین تیتر شده‌است : به جهت اجرای تفاهمنامه مو جود بین اداره نظام مهندسی معدن کشور ایران و اداره ملی استاندارد کشور ایران , از سال نود تنظیم استانداردهای مربوط به فعالیتهای معدنی به وسیله کارها مقررات فنی و استانداردهای اداره نظام مهندسی معدن کشور ایران استارت شده‌است . درین چارچوب استانداردهای زیر تا بحال تنظیم شده‌است : 
۱ - معادن زیر زمینی –پیش گیری و مراقبت برعلیه انفجار - سامانه های حفظ - نصیب ۱ - ساختار درهای تهویه دولنگه ای ضد انفجاری 
۲ - معادن زیرزمینی - پیش گیری و حفظ علیه انفجار - سامانه‌های نگهداری - نصیب ۲ - حصارهای آبی‌رنگ غیر فعال 
۳ - معادن زیرزمینی - پیش گیری و نگهداری مقابل انفجار - سامانه‌های مراقبت - نصیب ۴ - سامانه‌های خاموش کننده خودکار رودهدرها 
۴ - معادن زیرزمینی - امکانات مورد استفاده در اتمسفرهای دارنده قابلیت و امکان انفجار 
۵ - معادن زیرزمینی - پیش گیری و نگهداری درمقابل انفجار - امکانات و سامانه‌های حفاظتی برای زهکشی گاز زغال 
۶ - آتمسفر انفجاری - جلوگیری از انفجار و مراقبت در قبال آن - قسمت۲ : مفاهیم با اهمیت و روش فعالیت برای معدن ‌کاری 
۷ - ماشینها و تاسیسات استخراج و فرآوری سنگ دکوری - لازمات ایمنی دستگاههای سیم برش الماسه 
۸ - خودرو آلات و امکانات استخراج معادن و فراوری سنگ ارگانیک - ملزومات ایمنی برای قله برها 
البته زمینه اصلی آن است که در کشوری که ذخیره های معدنی آن در عالم لهجه زد است , سود برداران محرمانه و مدنی هیچ الزامی برعایت این استانداردها که بر مبنای مقررات همگانی در جهان و طبق موقعیت اقلیمی سرزمین ساکن سازی شده‌است , ندارند . 
اداره ملی استاندارد چه میگوید؟ 
نیره پیروزبخت , مدیریت اداره ملی استاندارد در این طریق اظهار‌کرد : ما مطابق وظیفه های ذاتی اداره برای بخش معدن مقررات و استانداردهایی را با نیز کاری و نیز راهی همه ذی نفعان این قضیه گرداوری کرده‌ایم ; ولیکن گرداوری استاندارد بمعنای تحلیل و یا این که ناخواسته کردن آن به وسیله اداره ملی استاندارد نیست , بلکه این استانداردها گرداوری میگردند و در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد , آنان میباشند که بایستی این سازوکارها را در بنگاه و واحد اقتصادی خویش رعایت کنند . 
در حالتی‌که قرار باشد که ما بصورت ناظر وارد مورد شویم حتما می بایست استاندارد در معادن تحمیلی گردد 
چیره شانس اعلام‌کرد : چنانچه قرار باشد که ما بصورت ناظر وارد زمینه شویم حتما می بایست استاندارد در معادن ناخواسته گردد و از سمت هیئت دولت ثبت و به ما بیان گردد که ما مجاز هستیم ارزیابی عالیه بر معادن و اجرای استاندارد در آنها داشته باشیم . 
او ادامه اعطا کرد : خوشبختانه ما در اداره ملی استاندارد دستمان لبریز است و کلیه قواعد و استانداردها را مدون و مکتوب داریم اما مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین نداریم و حتما دارندگان معادن و سهام داران و عهدوپیمان کاران می بایست بر اجرای آن ارزیابی کنند . 
صاحبان معادن برای فراگیری و ایمنی هزینه نمی کنند 
او افزود : اینجانب قصد پیش داوری ندارم ولی معمولا در معادن بمباحث فراگیری و ایمنی بسیار ارزش نمیدهند و برای فراگیری نکات ایمنی معدن کاران هزینه نمی کنند . 
مدیریت اداره ملی استاندار تصریح کرد : در شرایطی‌که بخواهیم پیش ازحادثه آزادشهر در مورد دیگری نمونه بزنیم ساختمان پلاسکو آخری مورد است که ما در مشاجره ایمنی ساختمانهای بلند سکو و تجاری قوانین و قواعد دوچندان دقیقی داریم اما متاسفانه رعایت نمی‌شود و این بی‌توجهی , فجایع تلخی را رقم می زند . 
ایشان تاکید کردند : اینکه می گویند گاز متان بویی داراست که معدنکاران از آن باخبر می‌شوند , به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد , چرا‌که سرشت و وجود بعضا معادن دارنده گازهای منفجره است . 
استاندارد داریم , ملاحظه نمیکنند 
برنده شانس ذکر کرد : همگی استانداردهای ما مطابق قواعد روز دنیاست و مشکلی درسمت گواهی استاندارد نداریم و به جثارت اعلام می کنم که در صورتی‌که موردی نیز وجود داشته باشد بسرعت آنرا تصحیح و گرداوری می کنیم . 
چیره شانس تیتر کرد : اداره ملی استاندارد از همین روش آمادگی خویش را برای یادگرفتن همه موضوعهای مربوط به رعایت استاندارد و قوانین ان در تمامی معادن سرزمین می گوید . ما نمیتوانیم فقط به اعلام اینکه استانداردها را گرداوری و در اختیار معدنداران قرار داده ایم و آنها اجرا نمی‌کنند بسنده کنیم . چون که بحرانهایی مانند انفجار در معادن موضوعی است که نمی توان بسادگی از آن گذشت . 
آمادگی داریم معادن را تحلیل نماییم 
مدیر اداره ملی استاندارد بیشتر کرد : صراحت دارد ما مسئولیتی در‌این ارتباط نداریم ولی این آمادگی را داریم که ارزیابیها را در تمامی معادن سرزمین انجام دهیم و شرکت ها بازرسی تایید کنیم که در کم ترین زمان ممکن بازرسیهایی را انجام داده و مورد ها خطرساز را بصاحبان معدن گزارش کنیم تا رسیدگی کنند . ضمن اینکه ما بعنوان اداره استاندارد می توانیم عدم رعایت استاندارد در همه بنگاهها و واحدهای اقتصادی را بمقامات مسئول هر قسمت نیز گزارش دهیم تا آن‌ها با اهرم های رسمی مبادرت به بازخواست صاحبان و مالکان آن واحد کنند . 
منزل معدن و اظهار حیث کارشناسی در زمینه ی انفجار در معدن 
در همین رابطه , محمد رضا بهرامن , مدیریت منزل معدن اظهار داشت : ۲ قضیه عدم اعتنا نیروی انسانی و امکانات غیراستاندارد سبب پیدایش چنین حوادثی می‌شود . گاز بطور ارگانیک در معادن زغال‌سنگ متصاعد می شود که بایستی تخلیه گردد . هنگامی تراز گاز در معادن زغال‌سنگ از حد استاندارد بیرون گردد , ادله نیروی انسانی , نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش گیری از وقوع حادثه‌ایفا می کند . 
بهرامن خاطرنشان کرد : در انفجار معدن زغال‌سنگ در استان گلستان هم انفجار در عمق هزارودویست تا هزاروپانصد متری بدلیل استفاده از امکانات غیراستاندارد بوسیله نیروی انسانی روی داده است . 
نیرو برای بررسی بر معادن نداریم 
همینطور از سوی دیگر جعفر سرقینی , نائب رئیس کارها معدنی وزارت صنعت , معدن و تجارت تصریح کرد : عدم رعایت ظریف استانداردها در بیشتر معادن امری شایع است و وزارت صنعت , معدن و تجارت نیروهای واجب برای ارزیابی بر تمام معادن مرزو بوم را در اختیار ندارد . 
سرقینی ادامه اعطا کرد : ما در حوزه معادن در تمام حوزه ها استانداردهای مربوط بخودش را داریم . بطور نمونه نور و روشنایی , ترابری , حمل و نقل و… و . هر کدام استاندارد اختصاصی بخود را داراست . این استانداردها بوسیله مجربترین تیمهای اجرایی و دانشگاهی در اداره استاندارد و با نگاه به استانداردهای روز جهان درج شده شده‌است . 
وی در جواب به‌این سوال که آیا این استانداردها رعایت می شود یا این که خیر؟ به ابلاغ مثالی پرداخت و افزود : ما در مورد پند و رانندگی قانون ها مانع متعددی داریم . بطور نمونه در جایی تابلو زده حداکثر سرعت پنجاه کیلومتر زیرا خطرناک است . اما شاید بعضا رعایت نکرده و با سرعت فراتر رفت وآمد کنند . ما نمیتوانیم کنار هر تابلوی ارشادوراهنمایی و رانندگی یک پلیس بومی کنیم تا مراقب مردمان باشد که مقررات را رعایت کنند . البته می‌توانیم با تصاحب کردن جریمه‌ها یاد آوری<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>