جداسازی آب باران برنامه مشترک شهرداری و شرکت ها آبی‌رنگ
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
یکی از برنامه‌های در دست اجرا که می‌تواند تاثیرهای مثبتی در کاهش چالش آب و استفاده باصرفه ودرست از این مایه حیات را داشته باشد , جداسازی آب باران و استفاده آن در آب پاشی فضای سبز و دیگر سرویس ها است که طبق تمهیدات درنظر گرفته شده بوسیله کمپانی آب‌وفاضلاب و شهرداری برنامه‌ریز‌یهای خیر در این مسیر صورت پذیرفته است . جداسازی آب باران برنامه مشترک شهرداری و شرکت های آبی رنگ 

جداسازی آب باران برنامه مشترک شهرداری و شرکت ها آبی رنگ 
اداره نظام مهندسی ساختمان 

جداسازی آب باران برنامه مشترک شهرداری و شرکت های آبی رنگ 
حمیدرضا جانباز بابیان اقدامات انجام شده برای جداسازی آب باران ذکر کرد : سال پیش تکلیفی در ضابطه بهینه‌سازی آب آشامیدنی بوسیله مجلس ثبت شوید که طبق آن شهرهایی که بیشتراز دویست و پنجاه میلیمتر باران در سال دارا هستند جداسازی صورت بپذیرد . 
جانباز اعلام‌کرد : بطور نمونه مقرر شد تا در تهران با نیز کاری وزارت نیرو و وزارت خط مش و شهرسازی سامانه‌های جمع‌آوری و بعد از آن استفاده از آب باران برای فضای سبز و دیگر مصارف به وجود آید . 
او با اعلام نیز کاری شهرداری درین حوزه ادامه اعطا کرد : با نیز کاری شهرداری و اداره نظام مهندسی پیشبینی ها حتمی برای اجرای این طرح انجام یافته چون که بایستی در ساخت‌وسازهای نو این قضیه نظر گردد . 
جانباز با اشاره به این‌که طبق ضابطه بایستی اداره نظام مهندسی این مسائل را در ساخت‌وسازهای خویش ببیند , افزود : با‌یقین شهرداری می‌تواند برای انجام این عمل زیاد امداد ‌رسان باشد . 
رئیس دلیل کمپانی مهندسی اب و فاضلاب میهن نیز چنین در امر موقعیت آب پاشی فضای سبز تصریح کرد : برنامه منسجمی با وزارت مرزوبوم برای این مسائل پباده سازی کرده‌ایم , به دلیل آنکه قصد داریم فضاهای سبزی که از آب شهری استفاده می نماید تعداد انشعابات خویش را کاهش دهند . 
به گفته جانباز , جدیدا هیئت وزیران مصوبه‌ای را دراین باره داشت که طبق آن تخصیص بدون پول فاضلاب نپخته به شهرداریها و استفاده از یکچهای فاضلاب محلی بتوان آب فضای سبز را بازچرخانی کرد . 
او با اعلام این که عمدتا این مسائل در شهرهای کوچک حادثه میفتد , اظهار داشت : در شهر تهران هیچ انشعاب فضای سبزی نیست که در آن از آب شهری استفاده گردد . 
او با اعلام این که به شهرداریها عهد مساعدت نیز کاری داده‌ایم تا برای آب پاشی فضای سبز از آب آشامیدنی استفاده نکنند , تاکید کرد : پیشبینی ها ضروری از سمت وزارت نیرو و شهرداری برای این مسائل انجام یافته شده‌است . 
مدیریت دلیل کمپانی مهندسی آب و فاضلاب مرز و بوم مهم‌ترین حق تقدم کمپانی آب و فاضلاب مرزو بوم را در همین سال دقت به تامین آب استوار و سلامت برای شهروندان دانست و ذکر کرد : با اعتنا به پیش‌بینی ارتقاء دما بیشتراز نرمال مهم ترین حق تقدم ما این است که بتوانیم آب استوار و کیفیت بالا دلخواه را در اختیار شهروندان شهری و روستایی مرزوبوم در اختیار بگذاریم . 
او با اعلام این‌که سال پیش از محل اعتبارات صندوق بسط ملی توانستیم آب رسانی بتعداد متعددی از روستاها را انجام دهیم , اعلام‌کرد : این سال تعداد روستاهایی که به وسیله سیار آب رسانی میگردند بصورت قابل توجهی کم شده است . 
او یکی دیگر از برنامه‌های این موسسه را نگه داری از محیط زیست با اجرای طرحهای فاضلاب تیتر و اذعان کرد : اکنون اجرای این طرحها هم سرعت خیر دارااست .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>