نیاز شورای اسلامی تبریز به گذرگاه فناوری داده ها / هوش استراتژیک رئیس شهری تشنه فناوری
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به نقل از اداره نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی با دقت به این که در شهرهای هوشمند و پیشرفته عالم تمامی مساله از گذرگاه فناوری داده ها می گذرند و این حوزه نقش فراوان مهمی در سرعت بخشیدن و ارتقا کیفیت پروژه ها در کلیه صنعت های ایفا می نماید , امروزه سوای ابزارهای مدیریتی و پایشی بر اساس فناوری داده ها , اتخاد تصمیمات کلان در هر حوزه ای قابلیت و امکان پذیر نخواهد بود . نیاز شورای اسلامی تبریز به گذرگاه فناوری داده ها 


نیاز شورای اسلامی تبریز به گذرگاه فناوری داده ها 

نیاز شورای اسلامی تبریز به گذرگاه فناوری داده ها 
حضور نمایندگانی کارشناس و آگاه به حوزه فاوا و مدیر شهری , در مجمع هایی همچون شورای اسلامی کلانشهر تبریز بدون هرگونه جبهه بندی سیاسی سبب می گردد , بخش اعظمی از مشکلات و مساله اجتماعی و شهری به واسطه استفاده گیری از فناوری داده ها مرتفع شده و با استفاده از تخصص جان دار در‌این حوزه زیر بررسی های کارشناسی قرار گرفته و مصوبات اجرایی واجب درمورد آن استخراج گردد . 

علی موسوی دبیر اداره نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی در مصاحبه با خبر نگار خدمت فناوری نصر , درخصوص نقش فناوری داده ها در حوزه رئیس شهری و شورای شهر , با اشاره بدین اینکه , عدم استفاده از فناوری داده ها و ارتباطات در مدیر شهری تبریز و توکل بر روش های سنتی سازمان شهر , این شهر را کماکان مشغول مشکلات نگه داشته است , افزود : فعلا طرح جامع نظام مهندسی فناوری داده ها و تاکید بر حضور و ارزیابی مهندسان کانال در پروژه های عمران شهری , کماکان چشم به راه تصمیم گیری در مراجعی همچون شورای شهر است که متاسفانه این دارای اهمیت به دلیل فقدان تخصص و اعتنا واجب , هیچوقت در امر فعالیت شورا قرار نگرفته است . 

دبیر ستاد بسط فناوری داده ها استان اظهار داشت : می بایست توجه داشته باشیم که بخش اعظمی از ابزارهای سنتی که از دیر باز جهت گردآوری و پایش داده ها و همینطور در دست گرفتن و تحلیل بر کارها در اختیار مدیران قرار داشته , طی سالیان اخیر به کلی متحول و یا این که به روزرسانی شده و همگی این صنعت های جهت تسریع و باصرفه سازی عمل های خویش از قابل انعطاف افزارها و مشقت بار افزارهای فناوری داده ها استفاده می نمایند که وجود اکثری از آن‌ها برای شهروندان تبریزی هم ملموس و واضح است . 

مشاور حوزه فناوری داده ها استانداری تهران به عنوان کردن نمونه هایی از کاربردهای فاوا در مرحله جهانی رئیس شهری پرداخت و افزود : جامعه های آماری نظیر گوگل تحت عنوان یکی‌از پرکاربردترین ابزارهای رئیس شهری قادر است مثالی ظریف از این مثال ابزارها باشد که امروزه با استفاده از فناوری داده ها و توکل بر ابزارهای آن به قدرتی رسیده اند که میتوانند به راحتی آتی یک شهر را با ضریب خطای قابل پذیرش در هر لحظه پیش گویی نمایند . 

موسوی با تاکید بر این که بایستی نگاه فناوری محور را به طور کلان در شورای شهر نهادینه کرد اذعان داشت : با حضور اشخاص با خبر از حوزه فناوری داده ها , سود گیری از سرویس ها و کاربردهای این بخش در مدیر شهری , یقینا توسعه و گسترش مییابد و این زمینه سبب ساز به گسترش خدمت هایی همچون دولت الکترونیک , تجارت الکترونیک , فراگیری الکترونیک و چه بسا سالم الکترونیک شده و بسترساز به وقوع پیوستن موضوعاتی همچون شهر هوشمند تبریز و بسط کاربرد وب شی ها در مرحله شهرمان خواهد بود . 
عضو هیئت مدیره اداره نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه فناوری داده ها و ارتباطات در بعد ها گوناگون معاش ما گسترده شده که نقش آن در کارها زیرساختی یک شهر غیر قابل انکار است , اظهار کرد : متاسفانه عموم موضوعات مرتبط با فناوری داده ها و ارتباطات شهری , تا به امروز به طور برونسپاری شده در مرحله رئیس شهری تبریز مطرح و بررسی می گردد که‌این ناشی از غفلت و یا این که کم اطلاعی نمایندگان شورا از این حوزه می‌باشد . 

او با اشاره به بعضی از مشکلات حوزه فاوای تبریز اظهار‌کرد : در مورد تعرفه کاربری ساختمان های غیر تجاری برای دفترها ایجاد کنندگان اپلیکیشن و شرکت ها فنی مهندسی ( با وجود قانون ها تصویب شده گذشته ) , یا این که چه بسا مباحث مرتبط با استقرار دکل های ارتباطی و ارائه سرویس ها وب شهری ( آن نیز گاها چه بسا به طور مجانی ) , همواره با مسئولان شهرداری اختلاف حیث داشتیم افزود : در حالتی‌که نمایندگان کارشناس و مطلعی در شورای آینده شهر داشته باشیم میتوانیم تعاملات بیشتری با قسمت های متفاوت شهرداری برقرار کرده و نقطه نظرها متقابل را بررسی و ادراک متقابلی از موضوعات داشته باشیم . 

او در آخر با اشاره به‌وجود راهکارهای فناوری داده ها برای کاهش مشکلاتی همچون ترافیک شهری و آلودگی هوا اعلام‌کرد : طبق استانداردهای متعارف جهانی در رئیس شهری , فناوری داده ها و ارتباطات روش شغل های مشخصی برای حل معضلاتی همچون کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری دارااست و مسلما این استراتژی‌ها به یاری حل مشکلات شهر میاید و چنانچه بخواهیم سرویس ها نیکی به شهروندان ارایه دهیم بایستی نمایندگان آینده شهرمان را با این حوزه دوستی دهیم .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>