در میزگرد هم‌اندیشی مبحث بیست و دو ضوابط ملی ساختمان مطرح شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
, تشریح ضرورتهای پنج تغییر‌و تحول بینش در دستکاری تازه مباحث ضوابط ملی ساختمان/ بازنویسی تازه مبحث بیست و دو و دقت به ویژگیهای چهار گانه اجرایی , حقوقی , اجتماعی و اقتصادی میزگرد هم‌اندیشی مبحث بیست و دو ضوابط ملی ساختمان 


میزگرد هم‌اندیشی مبحث بیست و دو قانون ها ملی ساختمان 
میزگرد هم‌اندیشی مبحث بیست و دو قانون ها ملی ساختمان 

میزگرد هم‌اندیشی مبحث بیست و دو ضوابط ملی ساختمان 
گرد‌همایی میزگرد هم‌اندیشی در رابطه مبحث بیست و دو ضوابط ملی ساختمان با حضور نماینده های معاونت مسکن و ساختمان و نیز چنین مدیر و اعضای کمیته گرداوری قانون ها ملی ساختمان با تاکید بر بازنویسی نو این مبحث و عنایت به ۴ خصوصیت اجرایی , حقوقی , اجتماعی و اقتصادی برگزار شوید . 

نشست هم‌اندیشی مشترک درباره‌ی مبحث بیست و دو قوانین ملی ساختمان که اکنون با تیتر محافظت و حفظ از ساختما‌ها شناخته می شود و او‌لین دستکاری آن در سال نودوسه انجام یافته شده‌است , با حضور نادر نجیمی مدیر کمیته مبحث بیست و دو و بقیه اعضای کمیته پایه گذاری کردن این مبحث , حامد مانیفر مدیرکل دفتر کار قانون ها ملی و در اختیار گرفتن ساختمان , منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل محل کار گسترش مهندسی وزارت منش و شهرسازی , و خانم منزه روان نماینده راس پژوهش ها شیوه , مسکن و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و روش و شهرسازی برگزار شوید . 

درین میزگرد , حامد مانیفر مدیرکل دفتر کار ضوابط ملی و در دست گرفتن ساختمان و نماینده معاونت مسکن و ساختمان از مدیریت کمیته تخصصی مبحث بیست و دو قانون ها ملی ساختمان درخواست کرد تا نوشته نو قبلی از ثبت طرح , در شورای پایه گذاری کردن ضوابط ملی ساختمان در اختیار معاونت مسکن و ساختمان وزارت رویکرد و شهرسازی قرار گیرد تا برای تبادل لحاظ از جنبه‌های ۴ گانه فوق هم بررسی گردد . 

مانیفر ضمن اشاره به برنامه‌های ترویجی محل کار ضوابط و در دست گرفتن ساختمان راجع به مباحث قوانین ملی ساختمان اظهار‌کرد : در صورتی‌که متن ها مباحث ضوابط ملی ساختمان قبلی از بیان و اجرا از جنبه­ اجرائی و عملی بودن آن و تهیه نظامات اداری درست طبق ماده سی وسه ضابطه نظام مهندسی و در اختیار گرفتن ساختمان , از جنبه اقتصادی بدلیل لزوم ساخت صرفه اقتصادی و عدم اجبار هزینه و ارتقا غیرضروری هزینه‌های ساختمان , از جنبه حقوقی برای احراز اطمینان از عملی بودن و نبود ناهم خوانی با مقررات روان میهن و دستمزد افراد , از جنبه اجتماعی برای سهل و آسان نمودن وضعیت قبول در جامعه , مطالبه اجرای این لازمات به وسیله ذی نفعان و مردمان و مهیا کردن مورد مراجعه مردمان به دست‌­اندرکاران کارشناس و دارنده صلاحیت بررسی و تحکیم گردد , نتایج فراوان موءثر , مفید و کارآمدتری خواهد داشت . 
همینطور درین گردهمایی منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر کار توسعه و گسترش مهندسی ساختمان اعلام کرد : مشکلی که در اکنون در جامعه ما موجود است این مسئله است که ایمنی , دور از شوخی گرفته نمی‌شود . در حالی که هزینه ایمنی بخشی از ضروریترین هزینه‌هاست و در بخش ساختمان , اهمیت ویژه ‌ای دارااست که در همگی مباحث به ویژه مباحث دوازده و بیست و دو مقرارت ملی ساختمان بر آن تاکید شده‌است . 

شیبانی‌اصل پنج تغییر‌و تحول بینش حتمی را در جامعه اسم پیروزی که بایستی در اجرای ضوابط ملی ساختمان مورد اعتنا قرار گیرد . 

شیبانی اصل ذکر کرد : اولیه تغییر‌و تحول بینش در مشاجره ایمنی است . دو‌مین تغییر تحول بینش بیتوجهی به حفظ ساختمانها است . ما درین بخش فاقد مالکان خواستار مراقبت از ساختمانها هستیم و ساختارهای مو جود بشدت از نهادینه شدن این بینش ممانعت مینمایند که می بایست در صدد رفع ایراد فوق برآییم . نیز چنین , سومی تغییر تحول دیدگاه مرتبط با مسئولیتپذیری است که اتفاق ساختمان پلاسکو گواه این است که در حادثه ها ساختمانی بایستی مسئولیتپذیری حتمی وکافی وجود داشته باشد . بیتوجهی بتخصص , چهار‌مین تغییرنگرشی است که بایستی درباره ی آن تجدید حیث گردد و در غایت پنجمی ادله سوداگری در ساخت و ساز است که می بایست تغییر‌و تحول بینش اصولی درباره ی آن انجام گیرد . 

شیبانی ادامه اعطا کرد : چرا می بایست ساختمانهای کنونی پس از سی سال از ساخت آن , تخریب و از تازه ساخته شود . در حالیکه با نگه داری درست میتوان قدمت آن را برای سالیان متمادی ارتقاء بخشید . 

مدیرکل دفتر کار مهندسی وزارت شیوه و شهرسازی در ابلاغ سفارش خویش به کمیته پایه گذاری کردن مبحث بیست و دو و بقیه مباحث قانون ها ملی ساختمان , بر از بین بردن ابهام از واژه‌ها هم تاکید کرد و بیش تر کرد : از پراکنده‌گویی و ابهام در واژه‌ها در گرداوری مباحث قانون ها ملی ساختمان بایستی جلوگیری و هم سعی گردد تا نگه داری از ساختمانها از لحظه پباده سازی در قوانین ساختمان حیث گردد . 

او نیز چنین تصریح کرد : مطابق لحاظ وزیر متشخص رویه و شهرسازی بنا کردن قوانین ملی ساختمان بمرکز پژوهش ها راه و روش , مسکن و شهرسازی واگذار شد تا این قوانین مبنی بر مراحل تحقیقی , پژوهشی صورت گیرد و از منابع پژوهشی دیگر کشورها که دربرگیرنده تجربیات برنده آن‌ها در میدان تئوری و فعالیت است سود کافی برده شود . 

شیبابی اعلام‌کرد : فراگیری کدنویسی یکی دیگر از موضوعاتی است که خیلی حتمی است . در کشورهای پیشرفته , اشخاص متعددی در نهاد های ذی ربط مشغول به کار می‌باشند که فراگیری کدنویسی دیده‌اند و این یک کدام از ضرورتهای جامعه روز جاری کشور ایران در گرداوری مقررات و قوانین حوزه ساخت و ساز به ویژه قانون ها ملی ساختمان است . 

همینطور نادر نجیمی مدیر کمیته تدوین کردن مبحث بیست و دو قوانین ملی ساختمان از گرداوری پایانی نظام اداری این مبحث بوسیله کمیته پایه گذاری کردن و وزارت مرزو بوم خبر اعطا کرد و بقیه اعضای کمیته هم دیدگاه ها تخصصی و فنی مربوط بمباحث ضوابط ملی ساختمان را ابلاغ کردند که با تبادل لحاظ حاضران ادامه یافت .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>