رویش ۳۰۰درصدی تعداد مهندسین هم‌زمان با افت ۵۰درصدی عمل
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
, مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری از عدم وجود آماری معین از ساختمانها با حالت مشابه پاساژ پلاسکو , عدم رعایت مباحث بیست و دو گانه و افت ۵۰ درصدی میزان اشغال در قضیه ساخت و ساز خبر بخشید . رویش تعداد مهندسین هم‌زمان با افت ۵۰درصدی فعالیت 


رویش تعداد مهندسین به طور همزمان با افت 50درصدی عمل 
پرورش تعداد مهندسین به طور همزمان با افت ۵۰درصدی فعالیت 

رویش تعداد مهندسین هم زمان با افت ۵۰درصدی فعالیت 
قربان‌خانی , مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان استان تهران , در دیدار با اصحاب رسانه راجع به واقعه پلاسکو تصریح کرد که قوانین ملی ساختمان به طور درست رعایت نشده و اجرای قانون ها ذی‌ربط , متولی ندارد . 

وی ضمن شک وتردید در داشتن آمار ظریف در زمینه‌ی تعداد ساختمانهایی با خصوصیت شبیه به ساختمان پلاسکو , بدلیل عدم ورود هیچ ارگانی دراین باره , ادامه بخشید : به طور علمی اندازه مقاومت ساختمانها گزینش نگردیده , از این رو داده ها کاملی دراین باره نیست . باید اوضاع و احوال کل ساختمانهای استان تهران با دیده پوشی از این‌که چه کسی صاحب و مالک آن است , مورد نظارت قرار بگیرد .

این رده خوب نظام مهندسی تهران افزود : روز جاری روزی نیست که قصد پیگیری تقصیرکار را داشته باشیم و نبایستی یک نهاد را تقصیر کار سانحه پلاسکو معرفی کرد . اتفاق ساختمان پلاسکو یک سانحه ملی بوده و در شرایطی‌که که کف موردها ایمنی درین ساختمان رعایت میگردید در گیر این موقعیت نمی شدیم . 

مدیریت اداره نظام مهندسی استان تهران درخصوص معترض بودن از بانکی به دلیل اختلاس چهل میلیاردی از اداره , توضیح بخشید : در بدور پیشین , این اداره , شرکتی غیردولتی با وجود عدم رضایت اداره نظام مهندسی ساختمان از محل سپرده‌ گذاری این اداره در یکی بانکها وامی اخذ کرده و مسئولین بانک موردنظر سندها سفیدی را به امضای اعضای وقت اداره نظام مهندسی در میاورند . مسائل فوق در عصر فعلی دنبال شده و روز جاری بانک فوق برای آزادی مدیرهای خویش وثیقه چهار میلیاردی گذاشته‌ است . 

او در همین ارتباط , توضیح بخشید : معین نیست که میزان وام دریافت شده چقدر بوده و چه میزان از آن بازپرداخت شده ولی آنچه که مشخص و معلوم است این که بانک موردنظر اراده‌ ای برای بازپس دادن سپرده اداره نداشته و از این رو , اداره به طور کیفری قضیه اختلاس را پیگیری می‌ نمایید . 
قربانخانی با اظهار تاسف از کم بودن عمرمفید سازه در جمهوری اسلامی ایران تا حد سی سال , اعلام کرد : می توان چهارهزار میلیارد تومان به ازای هر سال بیش تر شدن به عمرمفید ساختمان در مرزو بوم صرفه جوئی نمود که جزء این قدمت کم به خاطر نداشتن رویت کرد ملی ارگان ها و نصیب دیگر هم به خاطر عدم بکارگیری مصالح استاندارد است . 

مدیر اداره نظام مهندسی استان تهران درباره‌ی وضع ساخت ساختمان در سرزمین اعلام کرد : سال ۹۲ , هم اندازه سی و پنج میلیون متر مربع , پروانه ساخت صادر شده هم اکنون آنکه این رقم در سال قبلی به کمتر از نصف ( هفده میلیون متر مربع ) تنزل یافته و پیش گویی می‌شود که این سال هم در همین حد پروانه ساخت صادر گردد . 

وی با اشاره به رویش ۲۰۰۰۰ نفری مهندسین در چهار سال پیشین , تصریح کرد : با وجود پرورش سه برابر در جمعیت مهندسین مملکت , میزان فعالیت برای این گونه به زیر پنجاه درصد رسیده است . اگر‌چه اداره مسئولیتی در قبال اشتغال زایی در مرزوبوم نداشته البته سعی بر توزیع عادلانه فعالیت بین مهندسان داراست . 

این منزلت نظام مهندسی تهران , وارد پدیده نحس امضافروشی هم شد و بیان کرد : منشاء امضا فروشی در خلاهای قانونیست و جامعه مهندسی صرفا شغلیست که هر کسی سوای داشتن صلاحیت کارکشته به اخذ پروانه نظام مهندسی و اشتغال به عمل است . از این رو , گروه این علل سبب ساز به توسعه امضا فروشی شده‌است . 

او در پایان با تاکید بر اجرای ظریف و بی نقص قوانین ملی ساختمان بیان کرد : به خواسته ممانعت از حوادثی مانند ساختمان پلاسکو می بایست ضوابط ملی ساختمان رعایت شده و به مراد رعایت آن بایستی از قوه عامله استعمال شود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>