فعالیت جراحی ثانویه بینی ( روتوش ) 
بعضی بینی ها بعداز فعالیت جراحی مبتلا ایرادا  <a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a>
یشوند که معمولاً به دو صورت است , بعضی وقتها اشکالات زیاد فراوان جزئی می‌باشند که زمان جراحی فراوان کوتاه خیس از زمان جراحی اول است . وقتی نیز میباشد که بینی جراحی شده از صورت ابتدایی اش بدتر شده‌است و این فعالیت خلل خیس از کار نخستین است . چون در اینجا جراح با بافتی مواجه است که قسمتهای متعددی از آن برداشته شده‌است و درحال حاضر می بایست از یک منبع دیگر غضروف و یا این که استخوان تنظیم شود تا بتواند رفع فقدان نماید . معمولاً بیشتر مشکلاتی که در جراحی بینی بوجود می‌آید , به خاطر بیشتراز حد برداشتن بافت است . 

ویرایش و انجام تعدادی عمل های جزیی پس از فعالیت اساسی را روتوش بینی می‌گویند . البته روتوش بینی با فعالیت جراحی دوباره تفاوت داراست . در‌حالتی که بینی پس از کار در گیر مشکلات بخش اعظم اعم از انواع درعملکرد تنفسی باشد مریض نیاز به جراحی دوباره دارااست واین مسائل زیاد دارای اهمیت تلقی میگردد . چون در اعمال جراحی دوباره بینی , عضو فعالیت شده یک اندازه از پتانسیل های خویش را برای تصحیح ازدست داده و در اکثر زمان ها ما مجبوریم آن مواد را برای نوسازی از دیگر بخش های تن تامین کنیم . بدین ترتیب احتمال دارد دامنه فعالیت جراحی دوباره از دامنه فعالیت جراحی اولیه پهناور خیس باشد . 

بایستی بدانیم که در انجام فعالیت جراحی زیبایی بینی , مراقبت کارایی تنفسی بینی دوچندان اساسی است و نباید با فعالیت جراحی , تنفس مریض به مخاطره بیفتد . لازم به ذکر است که بینی در مرتبه نخستین عضو تنفسی و آنگاه عضو بویایی می‌باشد . در انجام فعالیت جراحی بینی و سود آن می بایست به مدل بینی دقت متعددی کرد . گذاشتن تامپون در بینی میتواند به فرم دهی بینی و کاستن از عارضه ها ناشی از ترشحات بینی بعد از کار جراحی یاری دهد . استفاده از گچ یا این که پلاستیک های حافظ بینی بعداز انجام فعالیت جراحی بینی ضروری است که معمولا بین ۵ تا ۷ روز آن را نگه می دارا‌هستند . چسب زدن بعد از انجام فعالیت جراحی بینی در واقع به دو خواسته است . نخستین این‌که نوعی پانسمان و نگه داشتن بینی را انجام می‌دهد و دوم این‌که نوعی اعلام خطر برای دیگرافراد است که از ضربه زدن و برخورد با بینی احتراز نمایند . 

153486 _ 408 

سن مطلوب 
پیشنهاد می شود که دختر خانم ها بعداز ۱۶ سالگی و اقا پسرها بعداز ۱۸ سالگی مبادرت به بدین کار بکنند . حتی‌د‌ر مواقعی که انحراف بینی موجود است عملکرد می‌شود چه بسا الامکان انجام فعالیت به بعد از این سن موکول شود . 

روش انجام 
اساسا به دو روش بخش اعظم فعالیت جراحی بینی انجام می گردد : 

روش گشوده : درین روش پوست بینی در نصیب زیر گشوده میشود و نظیر کاپوت اتومبیل بلند می‌شود . انجام فعالیت جراحی و هرگونه تغییر‌و تحول اضطراری در ساختمان بینی در زیر مشاهده کرد بدون واسطه انجام می‌گیرد و در آخر پوست دوخته می‌شود . 
روش بسته : درین روش با برش هایی از باطن بینی پوست بینی بلند شده و بعداز اعمال تغییرات حتمی پوست رمز جای خویش برگشت داده میشود . قابل ذکر است هر روش مزایا و معایب خویش را داراست اما من روش گشوده را فراوان ترجیح می دهم و نسبتاً همه مورد ها فعالیت من به روش گشوده صورت میگیرد 
کار بینی ترمیمی ( روتوش ) یا این که ثانویه 
پس از کار به دلیل عالی نبودن صورت بینی و یا این که تنگی تنفس این کار انجام می گردد . در مواردی فارغ از این‌که تنگی نفس نیز باشد قادر است به‌وجود آید . غم در بیشتر مواقع , در فیض عالی نبودن کار , همینطور تنگی نفس و یا این که کار مجدد به دلیل پسند نکردن مریض از کار بینی خویش انجام میگیرد . در مواردی ضربه های که بعداز فعالیت به بینی وارد می گردد و تغییراتی که در بینی به‌وجود می‌آید نیاز به فعالیت مجدد میباشد و انجام میگیرد . 

انگیزه از فعالیت جراحی ترمیمی ( Second Rhinoplasty ) برطرف نمودن نارحتی ها هست . اگر که در حزن جان دار تنگی نفس هم وجود داشته باشد بکلی از بین می‌رود . انحراف صورت بینی برطرف شده , تغییر تحول شکلهای نوک بینی از بین برده شده و تقارن بین رخنه‌ بینی رفع می گردد . 

در کار مذکور , در بیشتر مواقع غضروف بینی و یا این که بافت استخوان احتیاج است . بافتهای که بکار گرفته میگردد , در صورت کافی نبودن بایستی از دیگر جاها همچون گوش و یا این که دنده بایستی تامین گردد . به‌این استدلال که , در فعالیت Second Rhinoplasty آنچه که شما توقع ندارید می‌تواند برای شما پیش بیاید و نسبت به هر شخص ایم مورد ها متعدد هست . تامین بافتهای ما یحتاج , به دلیل این‌که در محل دلخواه جایگزین می گردند , بزرگ نمودن بینی از کوچکتر نمودن آن زیاد خلل بشمار میاید . پس از اخرین فعالیت یک چه بسا دو سال بایستی از کار پیشین باشد و آن گاه برای انجام فعالیت تصمیم گیری نمود . 

در صورتی‌که می خواھید برای جراحی بینی ثانویه ( Revision rhinoplasty ) مبادرت نمائید به موارد ذیل عالی اعتنا فرمائید : 

در انتظارات خویش واقع گرا باشید 
بدانید که پیچیدگی ھای فعالیت جراحی رینوپلاستی با ھر توشه جراحی دوباره بیشتر می‌شود . 
احتمالا چھارچوب بینی شما آنقدر تندرست نباشد که بتواند یک جراحی دیگر را تحمل نماید . در‌این‌صورت می بایست بیشتر حوصله نمایید و یا این که چه بسا از انجام جراحی صرفنظر نمایید . 
بافت زخمی در باطن بینی نباید وجود داشته باشد یا این که اندازه آن در کمترین حد ممکن باشد . 
نباید در یک‌سال اخیر ھیچگونه فعالیت جراحی بینی انجام داده باشید . به عبارت دیگر 1‌سال از جراحی بینی قبل تان قبلی باشد . 
در شرایطی‌که که به ھر عامل از جراحی گذشته تان راضی نیستید به ھیچ وجه درخواست مبادرت فوری از جراحتان نداشته باشید
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>