لزوم چک اداره نظام مهندسی و پلمب ساختمان‌های فرسوده
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
نادری خاطرنشان کرد : می بایست سازمان‌های دارای ارتباط جلوی تخلفات این چنینی را بگیرند و ساختمان‌هایی که خلل دارا‌هستند و فرسوده می‌باشند پلمب شوند و اداره نظام مهندسی آنالیز خویش را بیشتر نماید . لزوم ارزیابی اداره نظام مهندسی و پلمب ساختمان‌های فرسوده 


لزوم محاسبه اداره نظام مهندسی و پلمب ساختمان‌های فرسوده 
لزوم چک اداره نظام مهندسی و پلمب ساختمان‌های فرسوده 

لزوم تحلیل اداره نظام مهندسی و پلمب ساختمان‌های فرسوده 
شهاب نادری در رابطه تأثیر رخداد ساختمان پلاسکو بر بازار پوشاک اعلام‌کرد : برآوردی که از زیان احتمالی این اتفاق شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده ولی به لحاظ می رسد این آمار مضاعف مقداری باشد چرا‌که کارگاه‌های تولیدی و اجناس متعددی درین ساختمان بوده و اصلی ترین ساختمان از حیث پوشاک در پایتخت بوده است . به همین جهت احتمال این می رود که زیان جانور بیش تر از ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان باشد . 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه تأثیر ریزش ساختمان پلاسکو بر بازار پوشاک شب عید , اذعان کرد : قطعاً بی‌تأثیر نیست به دلیل آنکه که‌این واقعه برای میهن مضاعف بد شد , ساختمانی در قلب تهران به‌این راحتی فرو سرازیرشد . این واقعه در دعوا قیمت‌گذاری شب عید بر پوشاک موءثر خواهد بود و از سویی بر روی روحیه مردمان هم اثر سوء میگذارد . 
او اعلام کرد : بایستی سازمان‌های دارای ارتباط جلوی تخلفات این چنینی را بگیرند و ساختمان‌هایی که اختلال دارا‌هستند و فرسوده میباشند پلمب شوند و اداره نظام مهندسی آنالیز خویش را بیشتر نماید . این در حالی است که در تهران که شهری زلزله‌خیز است نگرانی از فرو ریزش ساختمان‌های با عمر بالا موجود هست . از طرفی کانال‌های فاضلاب , برق و غیره زیرزمینی شده در سود احتمالا زلزله‌ای با یکی , دو ریشتر نیز فساد متعددی به توشه بیاورد به دلیل آنکه زیر ساختمان‌ها خالی شده‌است . 

او افزود : مردمان چه گناهی کرده‌اند که بایستی این کیفر را تحمل نمایند . به خانواده‌های این آتش‌نشانان هم به دلیل زحماتی که تا به امروز کشیده‌اند تسلیت می گوییم .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>