ضرورت اخذ تاییدیه آتش‌نشانی در ساخت و سازها
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
صبح روز جاری در نشست شورای اداری شهرستان کرمان علی بابایی , شهر‌دار کرمان , در رابطه رخداد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو تهران اعلام‌کرد : این فاجعه سنگین وزن از این منظر تلنگری برای مرز و بوم و شهر کرمان است که بعضی نکات ایمنی در ساخت و سازها رعایت نمی شود . با شهرداران بخشها و آتش‌نشانی هماهنگی‌های نیکی صورت گرفته که کلیه ساخت و سازها پس از تایید نظام مهندسی و اخذ پروانه از شهرداری به آتش‌نشانی نبی می شوند تا تاییدیه آن ها را هم اخذ نمایند . ضرورت اخذ تاییدیه آتش‌نشانی در ساخت و سازها 


ضرورت اخذ تاییدیه آتش‌نشانی در ساخت و سازها 
ضرورت اخذ تاییدیه آتش‌نشانی در ساخت و سازها 

ضرورت اخذ تاییدیه آتش‌نشانی در ساخت و سازها 
بابایی افزود : در اول کارگروهی که با شهرداران بخش ها و شهرستان کرمان داریم , این مسئله را با تمامی هماهنگ میکنیم و جمع‌بندی پایانی را داشته باشیم . تمامی امکانی که به حیث ایمنی خلل داشتند و اخطاریه اخذ کرده بودند , مجدد به آنان اعلام شده‌است که نسبت به ایمن‌سازی تیم خویش مبادرت نمایند . 

شهر دار کرمان اعلام کرد : در شهر کرمان مکان‌هایی داریم که کمپانی تعاونی‌های مسکن متعلق به دستگاه‌های مدنی احداث کرده‌اند , البته ورود خودرو آتش‌نشانی به درون آن‌ها به رنج انجام میگردد . او سوای ذکر اسم در رابطه یک کمپانی تعاونی مسکن مدنی در شهر کرمان خاطرنشان کرد : این مجموعه تعاونی ۷۰۰ واحد مسکونی ساخته است که چه بسا سردرب آن قابلیت و امکان ورود خودرو آتش‌نشانی را نمی‌دهد . 

بابایی بابیان این که همین سال سه پایانه آتش‌نشانی در شهر کرمان کامل شدن , تجهیز و به افتتاح رسیده است , ادامه اعطا کرد : پایانه آتش‌نشانی شهرک ‌الغدیر هم در درحال حاضر اتمام است و پیگیر خرید امکانات آن هستیم . 
او مجموع ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر کرمان را ۱۰ پایانه برشمرد و اظهار داشت : پراکندگی شهر کرمان خلل مهم است و ساخت دو پایانه آتش‌نشانی در شهرک مطهری و ناحیه دیگری در برنامه سال ۹۶ در لحاظ داریم . 

بابایی بیان کرد : دوره‌های پیشین که شهرداری کرمان با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر تحت عنوان یک کدام از کلانشهرها معرفی شد , از بعضا امکاناتی که پیش از این اخذ میکرد اعم از اخذ ماشین‌های آتش‌نشانی محروم شد . کرمان با اعتنا به جمعیت و پراکندگی بسیار , موقعیت خطرپذیری را داراست و با اعتنا به روز ها نهایی سال , عملکرد داریم تا طی دو ماه آتی پروژه‌های عمرانی را سوق دهی کنیم که حالت شهری بهتری را شاهد باشیم . 

بابایی به دنبال خواهان تشکیل ستاد مسافرت در رابطه با پروژه‌های شهر کرمان شد و اعلام‌کرد : مرحله عرصه آزادی برای عید باستانی بازگشایی می گردد و مسیر بهمنیاز هم که سه بخش آن مهیا بتن‌ریزی است تا شب عید به شرایط نخستین برمی‌گردد . 

او افزود : وسایل مایحتاج برای اجرای پروژه تل کابین شهر کرمان آن تخلیه شده و اکنون شش اساس نصب شده و مابقی در درحال حاضر پیگیری است . او همینطور , اعلام‌کرد : ۱۲ بوستان محله‌ای را در حالا آماده‌سازی داریم و محور گلبازخان فقط یک تملک آن ما‌نده که به زودی بازگشایی می گردد . 

او در پایان متذکر شد : شهرداری کرمان تحت عنوان شهرداری مثال در اقتصاد مقاومتی کلان شهرها تعیین <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>شده‌است .