تبلیغات
عمل بینی در مشهد

شناخت با امتحان اداره <a href="http://mohandesinnews.ir" title="آزمون نظام مهندسی، اخبار نظام مهندسی">نظام مهندسی</a> ساختمان 
برای نام نویسی در امتحان نظام مهندسی معماری , اولیه باید شماره عضویت اداره نظام مهندسی را دارا باشید . سوای این شماره و عضویت قبل نام نویسی شما ممکن نخواهد بود . امتحان نظام مهندسی در گرایشات گوناگون و متفاوتی اجرا می شود : پباده سازی معماری , آنالیز و اجرا که هرکدام نیازمند یک نام نویسی جدا و پرداخت یک هزینه غیروابسته است . شما نیز می‌توانید یکی‌از این سه گرایش یا این که همگی گرایشات را کمپانی نمائید . چون برای هر سه امتحان دوران زمان غیروابسته ای در لحاظ گرفته شده‌است . 

امتحان پباده سازی معماری 
امتحان پباده سازی معماری 

چگونگی محاسبات نمره و قبول یا این که قبولی در امتحان : 

در کلیه امتحان های فوق الذکر مبنای قبولی ۵۰ % پاسخگویی درست به سوالهای است . 

امتحان آنالیز ( معماری ) سوال های به طور تستی ارائه می توان به مقطع زمان ۱۵۰ دقیقه و به تعداد ۶۰سئوال . 

امتحان اجرا ( معماری ) سوال ها به طور تستی ارائه می توان به بازه زمان ۱۵۰ دقیقه و به تعداد ۶۰سئوال . 

نظیر کلیه امتحان های تستی به جواب غلط یا این که بیش تر از یک تعیین در آزمایش یک سوم نمره منفی وابستگی میگیرد .
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.680779145432!2d47.677065615628344!3d38.402629383559905!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2s!4v1516704790034" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


قابلیت و امکان ضبط کناره دوربین مدار بسته ( Edge Recording ) چه می‌باشد امکان ضبط کناره دوربین مداربسته ( Edge Recording ) اصطلاحی است که با ظهور دوربین های مداربسته زیر کانال IP وارد میدان تجاری دوربین های مداربسته شوید . سیستم ضبط کناره یک تنظیمات زیر کانال است که برای کاهش تنگناهای ارگانیک و ذاتی سیستم های متمرکز ویدئویی پباده سازی شده‌است . در‌این مقاله قصد داریم شیوه تلاش توابع ضبط حاشیه و مزایا و معایب استفاده از آن را توضیح دهیم . امکان ضبط حاشیه دوربین مداربسته امکان ضبط کناره دوربین مداربسته پباده سازی های متعارف سیستم های امنیتی و تفاوت آن با ضبط حاشیه در دوربین مداربسته متعارف از دستگاه های ضبط ویدئویی دیجیتال ( DVR ) یا این که زیر کانال ( NVR ) برای ذخیره سازی تصاویر استفاده میگردد . در چنین سیستم هایی تصاویر گرفته شده از دوربین های مداربسته در سیستم دستگاه مرکزی ذخیره شده و پردازش میشوند . ولی در باب سیستم های آنالوگ از کابل های کواکسیال برای انتقال تصاویر استفاده می‌شود . لیکن اینک با استفاده از کانال نت اندکی هوشمندانه خیس و راحت خیس انتقال دیتا صورت می پذیرد . ولی راجع‌به امکان ضبط حاشیه دوربین مداربسته سیستم ذخیره سازی ( Storage ) اندکی متعدد خیس است . سیستم ضبط کناره که با عنا وین دیگری مانند ضبط آنبورد یا این که ضبط روی خاطر داخلی هم نام برده می شود تصاویر هر دوربین را به طور جدا روی کارت خاطر نصب شده در هر دوربین ضبط مینماید . براین اساس میتواند انعطاف پذیری سیستم و پایداری آن را هم تا حد قابل توجهی ارتقاء دهد . سیستم های متمرکز ضبط ویدئویی دارنده تعدادی اختلال متداول و مشترک میباشند : 1 ) پهنای باند ( Bandwidth ) اولاً این که روش ضبط ویدئویی متمرکز می‌تواند تاثیر بدی روی پهنای باند داشته باشد . هنگامی که تعداد متعددی دوربین در درحال حاضر ضبط و ارسال تصاویر می باشند می توان شاهد تاثیرات آن روی پهنای باند بود . اگرچه که استفاده از قابلیت و امکان تشخیص تکان ( Motion Detection ) درین سیستم ها هم مورد استفاده قرار میگیرد , البته درهرصورت تاثیر منفی آنها‌را نمیتوان نادیده گرفت . 2 ) تشخیص سرور ( Server Specification ) با اعتنا به اطلاعاتی که همزمان مورد تجزیه و محاسبه قرار می‌گیرند , یک سرور ضبط متمرکز نیاز به پردازش تمام فیلم ها داراست و می بایست پهنای باند کافی برای اخذ تمام جریان های ویدئویی در یک زمان را داشته باشد . همین فرمان باعث ارتقاء شایان توجه در مخارج طاقت فرسا افزاری سیستم امنیتی ذی‌ربط می شود . لذا ضروری است یوزرها در صورت تصمیم به کاهش هزینه ها به مجبور روی کاهش مخارج مرتبط با کیفیت تصاویر تمرکز کنند . که اما چنین عملکردی هم می‌تواند در خلال کاهش هزینه ها , عملکرد سیستم را هم به شدت کم کند . 3 ) تلورانس نادرست ( Fault tolerance ) ازآنجاکه تمام فیلم ها روی یک سرور متمرکز ثبت میشوند , در حالتی که سرور به هر علتی به طور آفلاین در آید , هیچ ویدئویی ثبت نمی‌شود . علاوه بر این , در حالتی که سرور مجروح باشد , کلیه تصاویر ضبط شده از در میان میروند . در این مسیر , امکان ضبط حاشیه دوربین مدابسته رویکردی تازه است که میتواند تعلق سیستم ها و ضبط تصاویر به سرور مرکزی را حذف کند . با استفاده از سیستم های امنیتی مرکزی دوربینها در اصل واحدی میباشند تصاویر را به سرور انتقال داده و در آن سرور تمام پردازش ها را انجام دمی دهد . البته این راه و روش نو کارایی ضبط را بدور از سرور و به خویش دوربین انتقال میدهد . بسته به خصوصیات دوربین , فیلم ها میتوانند به دیسک های دشوار افزاری محلی یا این که به صورت بدون واسطه به دوربین ها با استفاده از رسانه فلش یا این که درایو های داخلی ذخیره سازی شوند .مزایای فوق العاده قابلیت و امکان ضبط حاشیه دوربین مداربسته درین سیستم ها کلیه تصاویر روی هر دوربین به طور جدا ضبط می گردند . لذا اتصالات کانال در هر دوربین نمی تواند روی کارایی بقیه دوربین های امنییتی تاثیر بگذارد . قابلیت و امکان ضبط با استفاده از سیستم تشخیص جنبش ( Motion Detection ) درین سیستم ها به میزان قابل توجهی بهبود یافته است . لذا محدودیت ذخیره سازی در دوربین های ضبط کناره به دلیل استفاده از این قابلیت و امکان از دربین می‌رود . دوربین تا وقتیکه روی داد یا این که حرکتی شناسایی نشده است , فیلمی را ثبت و ارسال نمی‌کند . بعداز شناسایی , فیلم ضبط خواهد شد و مجدد به محض پایان تکان متوقف خواهد شد . از آن‌جا که تمام امکان پردازش و ضبط تصاویر از سرور ذخیره سازی به دوربین منتقل شده‌است , درایوهای ذخیره سازی به میزان سرورهای مرکزی پیچیده نیستند و به همین بهانه دارنده بها مضاعف زیر تری می‌باشند . سرورهای ذخیره سازی در اصل صرفا هارد دیسک هایی می باشند که به کانال اینترنت دسترسی دارا‌هستند . از این رو می توان این سیستم ها را برای افرادی که در پی کاهش مخارج دشوار افزاری در کنار کیفیت مطلوب تصاویر می‌باشند شایسته ترین تعیین دانست . لبه اطمینان سیستم هم در دوربین های ضبط حاشیه ارتقا یافته است . در حالتی‌که هر مورد از درایوهای ذخیره سازی کانال آفلاین شوند , صرفا دوربین هایی که با آن در ارتباد و تبادل دیتا می باشند , زیر تأثیر قرار خواهند گرفت . کلیه دوربین های دیگر به طور آنلاین باقی خواهند ماند . قابلیت و امکان ضبط کناره دوربین مداربسته امکان ضبط حاشیه دوربین مداربسته معایب و اشکالات امکان ضبط کناره دوربین مداربسته با اعتنا به این‌که ذخیره سازی در سرتاسر کانال توزیع میگردد , پردازش و مدیر این مکان ها اندکی دشوارتر از سیستم سرور مرکزی است . اما بعضی از ایجاد کنندگان سیستم های بررسی چهره ای دوربین مداربسته عملکرد کرده اند با این خلل رویا رویی کنند . به عنوان مثال شرکت Mobotix کارایی داراست با استفاده از سیستم MxControlCentre همه تصاویر ضبط شده در کانال را به طور یک دست ذیل چک و پردازش قرار دهد . با دقت به اقتدار پردازش مازاد ما یحتاج برای هر دوربین ضبط کناره , هزینه هر دستگاه بیشتر از یک دوربین شبیه سوای همت ضبط است . ولی این هزینه و هزینه مرتبط با تهیه و تنظیم کارت های خاطر برای هر دوربین مقابل مخارج مرتبط با سرور مرکزی دوچندان ذیل خیس است . کاربردهای قابلیت و امکان ضبط کناره دوربین مداربسته برای ساختمان های مسکونی که یوزرها تنها در طول های خالی از سکنه نیاز به ضبط تصاویر دارا‌هستند , دوربین های دارنده ضابلیت ضبط حاشیه شایسته ترین گزینش هستند . به این دلیل که حجم ذخیره سازی و سعی این دوربین ها در عین مقرون به صرفه بودنشان دوچندان کارآمد است . به خواسته آنالیز بر سیستم هایی که حتمی نیست به طور 24 ساعته مورد مطالعه قرار گیرند , مثل مکان هایی که صرفا یک زمان از شبانه روز چک می گردند , دوربین های مداربسته ضبط حاشیه شایسته ترین تعیین می‌باشند . برای حمل و نقل های همگانی نظیر اتوبوس و قطار که قابلیت اتصال به سرور در آنان نیست هم این امکان دوچندان ایده آل به لحاظ میرسد . نیز چنین در زمینه‌ی بخش هایی از محیط مورد تحلیل که فواصل مضاعف دوری از سرور قرار دارا‌هستند هم می توان از امکان ضبط کناره دوربین مداربسته سود پیروزی . به این دلیل که استفاده از سیستم های WiFi دارنده پیروزی مشخصی می‌باشند و نمی‌توان برا نقاط زیاد بدور مورد اسفاده قرار اعطا کرد .

   


طرز ی پاک کردن گوش

چهارشنبه 5 مهر 1396 نویسنده: آرش بیرقی |

طرز ی پاک کردن گوش
<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a> 
تمیز کردن گوش یک کدام از بخش ها مهم است که در صورت ناآگاهی احتمالا صدمه دورازشوخی به گوش وارد فرمایید . 

موم گوش که اصطلاح پزشکی برای آن «سرومن» است , ماده مومی زردرنگی است که در مجرای بیرونی گوش ترشح می گردد . 

تن موم گوش را برای به دام پرتاب کردن گرد و غبار و دیگر ذرات کوچک صحیح می‌نماید و از راه و روش بازدارنده از وصال آن‌ها به پرده گوش و جراحت یا این که تولید عفونت در آن می گردد . این موم نیز گوش را چرب می کند و نیز خواص ضدباکتریایی داراست . 
موم گوش در تمامی ساخته می گردد , ‌ اما میزان و جور آن مثل صفاتی نظیر رنگ گیسو و قد ژنتیکی است . موم گوش کم آب میشود و به همراه گرد و غبار و چیزهایی که در خویش به دام انداخته است , ‌ از گوش خارج می آید . 

بیشتر تایم ها موم گوش با جویدن یا این که حرکات دیگر فک در شبکه گوش جنبش مینماید و از گوش بیرون می گردد . موم در شبکه گوش‌هایی که کوچک میباشند یا این که صورت عجیبی دارا‌هستند , ‌ به مشقت تکان می‌نماید و منجر فشرده شدن موم می شود . افرای که از گوش‌بند یا این که سمعک استفاده می نمایند هم در گیر ایراد فشردگی موم گوش میشوند . 
بخش اعظمی از اشخاص نیازی به پاک کردن گوش‌ها ندارند و گوش به خودی خویش منزه میشود . استفاده از چیزهایی مثل گوش‌پاک کن یا این که گیره رمز , موجب تجمع موم و مسدود شدن گوش می گردد . این عمل صرفا موم گوش را بیشتر به درون گوش می‌فرستد و همینطور احتمالا به گوش زخم برساند . 

در صورتی‌که این نشانه ها را دارید , شاید موم گوش شما فشرده شده‌است : 
– شم مالامال بودن گوش‌ها 
– درد گوش 
– نقص‌ در شنوایی و روز آپ تو دیت بدتر شدن آن 
– تماس گرفتن گوش ( وزوز گوش ) 
– خارش گوش 
– ترشح از گوش 
– عطر دادن گوش 
– سرگیجه 

در‌حالتی که این علامت ها را دارید به دکتر معالج رجوع نمایید . عوامل دیگری نیز احتمالا این نشانه ها را تولید نمایند و پیشین از آغاز درمان‌های خانگی , می بایست مطمئن باشید این علامت ها در اثر فشرده شدن موم گوش ساخت شده‌اند . 
اولیه می بایست گوش خویش را به یک پزشک معالج یا این که شنوایی‌سنج نشان دهید تا با اتوسکوپ باطن گوش را ببیند و بگوید که آیا فشردگی موم سبب گرفتگی گوش شده‌است . 
دکتر شاید این موم را در مطب و بوسیله مکش , ‌ شستشو یا این که دستگاهی به اسم کورت , ‌ پاک نماید . یا این که شاید دکتر از شما بخواهد در منزل قبلی از خارج کشیدن موم , از تولیدات نرم‌کننده گوش استفاده فرمایید . 
برای نظافت کردن گوش‌ها در منزل این نکات را رعایت فرمائید : 
– موم‌هایی که می بینید را با پارچه منزه فرمائید . 
– محلول سرومنولیتیک ( محلول‌های حل کننده موم ) را در شبکه گوش بریزید . این محلول دربردارنده روغن معدنی , ‌ روغن نوباوه , گلیسیرین , قطره گوش آب‌اکسیژنه , هیدروژن پراکسید و محلول نمکی است . 
– در حالتی‌که موم با این محلول بیرون نشد , میتوانید گوش را شستشو دهید – بعداز حل شدن موم با محلول , با استفاده از یک سرنگ گوش را با آب یا این که محلول نمکی شستشو دهید .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


روش استفاده از برق لب

چهارشنبه 5 مهر 1396 نویسنده: آرش بیرقی |

روش استفاده از برق لب
<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a> 
برق لب یکی‌از تولیدات پرطرفدار آرایشی است , و یاد تصاحب کردن فنون استفاده از آن به هیچ وجه عمل رنج نیست! به یاد داشته باشید که برق لب با رژ لب تفاوت دارد! پس یادگیری استفاده از آن حساس است! 

بیایید به ۸ روش استفاده از برق لب نگاهی بیندازیم . 

1 . بیشتراز مقدار برق لب نزنید 
به یاد دارید که گفتیم یک لایه نازک برق لب بکشید؟ در حالتی که استفاده هر روزه دارید و میخواهید در تمام ارتفاع روز لبهایتان درخشان باشد بایستی بیشتر بدین نکته دقت داشته باشید . چه بسا درصورتی که در تمام ارتفاع روز نیز برق لب می‌زنید گشوده نیز به یاد داشته باشید که تنها یک لایه‌ی نازک بکشید . 

۲ . از مرطوب کننده استفاده فرمائید 
لب های کم آب لب های قابل قبولی برای رژلب و برق لب زدن نیستند . پس گذشته از هرچیز از قابل انعطاف , مرطوب و لطیف بودن لب های خویش اطمینان حاصل فرمایید . مالیدن یک لایه نازک مرطوب کننده روی لب های خویش قبلی از مالیدن برق لب , شایسته ترین شیوه برای فوق العاده به حیث وصال لبهایتان است . این یکی ترفندهای نخستین زدن برق لب است . 

۳ . از میانه‌ی لب‌ها آغاز فرمائید 
این را میدانیم که می بایست رژ لب را روی قوس لب از چپ به راست کشید درحال حاضر یک کدام از جالب‌ترین ترفندهای زدن برق لب این است : با برق لبتان یک نقطه صحیح در اواسط لبتان تولید نمائید , آن‌گاه برق لب را از این نقطه پخشش فرمایید . با این فعالیت روکشی صاف , درخشان و یک دست به لبانتان خواهید داد . 

۴ . صرفا یک لایه‌ی نازک برق لب بزنید 
یکی‌از وسیع ترین اشتباهاتی که اکثری از خانم ها مرتکب میگردند استفاده بیشتراز حد از برق لب برای لبریز آشکار کردن لب هایشان است . خانم ها لطفا اعتنا داشته باشید که برای درخشان کردن و درخشنده کردن لب هایتان یک لایه ی نازک از برق لب نیز کافی است . 

۵ . رژ لبتان را درخشان فرمایید 
این قضیه نسبتاً مشابه به عبارتی چیزی است که در صدر ذکر کردیم . به هرحال شما می‌توانید از برق لب های بی رنگ و روشن نیز استفاده فرمائید . در صورتی می‌خواهید فقط اندازه پاره ای لبهایتان را درخشان فرمایید از برق لب های روشن و بی رنگ استفاده فرمایید . عهدوپیمان می دهیم با این روش لب هایتان پر رنگ خیس خواهد شد! 

6 . برق لب همراه با رژلب 
آیا می دانستید که می توان برق لب های رنگی را همراه با رژ لب کشید؟ این فعالیت خیر فقط رژلب شما‌را جلوه دارتر می کند بلکه درخشندگی و براقی خاصی به لب هایتان میبخشد . پس ابتدا رژ لب موردعلاقه تان را بزنید و آن گاه با برق لب آن را درخشنده خیس فرمائید . 

۷ . برق لب حجم دهنده 
برخی خانم ها از کوچکی لب هایشان ناراضی اند و رغبت متعددی نیز به بوتاکس ندارند . چاره دلخواه این خانم ها استفاده از برق لب‌های حجیم کننده است . تنها به خاطر داشته باشید : یک نقطه در میانه‌ی لب‌ها و آن‌گاه امتداد آن نقطه از طرفین . این فعالیت سر داشتن لب هایی پرتر و درخشان خیس است . 

۸ . درخشیدن یا این که ندرخشیدن! 
در انتها در یادگیری چه‌گونه آراستن لب هایتان مدام به‌این نکته دقت داشته باشید که میخواهید لب‌هایتان درخشنده‌تر جلوه نماید یا این که نه! آیا اصلاً لب هایتان به درخشان کننده احتیاج دارد؟ یا این که تنها به‌دنبال مرطوب کننده برای لب هایتان هستید؟ 
در مورد زدن برق لب نکات اکثری موجود هست , شما صرفا به‌دنبال نکات و مورد ها مطلوب خودتان باشید . مضاعف خب خانم ها , شما چه نکات دیگری راجع به زدن برق لب توصیه می‌کنید؟ آیا چیزی را از مداد انداخته ایم<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


داروهای گیاهی ثروت نهفته استان سیستان و بلوچستان
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
رئیس بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد : تنوع خاص آب و هوایی استان و پوشش گیاهی خاص آن موجب شده تا گیاهان کیمیا مخصوصا در بخش دارویی در حیطه رشد داشته باشند . داروهای گیاهی ثروت مخفی استان سیستان و بلوچستان داروهای گیاهی ثروت نهفته استان سیستان و بلوچستان 

داروهای گیاهی ثروت نهفته استان سیستان و بلوچستان 
مصیب پهلوانی اعلام‌کرد : استفاده از گیاهان دارویی برای مصارف پزشکی موجب شده تا داروهای گیاهی ثروت مخفی استان سیستان و بلوچستان خودکار اعطا کرد گردند . 
پهلوانی با اشاره به‌این اینکه گیاهان دارویی سرشار از ترکیبات ارگانیک و با خواص آنتی‌اکسیدانی خیلی بالا میباشند , ادامه بخشید : سیستان و بلوچستان یک کدام از رویشگاه های بی نیاز گیاهان دارویی اختصاصی بفرد است بگونه‌ای که وضعیت آب و هوایی و ژئومورفولوژیکی این استان موجب سازش و وجود گونه‌های مرتبط با رویشگاه های خاص این منطقه شده‌است . 
او افزود : با اعتنا به‌این اینکه در استان سیستان و بلوچستان حدود هزار و دویست نوع گیاهی وابسته به هشتاد و سه جنس و سی و پنج خانواده موجود هست که بعضا از آنها آندمیک ( ساکن ) کشور ایران و یا این که بطور خاص آندمیک استان محسوب می گردند این اساسی مورد دقت این دانش گاه قرار گرفته است . 
او تصریح کرد : بخشها شمالی حوزه سیستان و حیطه تفتان , خاش , سراوان , جمهوری اسلامی ایران شهر و چابهار از مکانهای مستعد توسعه و گسترش کشت گیاهان دارویی می‌باشند . 
مدیر بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان تیتر نمود : با اعتنا به پتانسیل بالای استان در موضوع بسط و کشت گیاهان دارویی , خواستار تاسیس شرکت ها علم بنیان به وسیله اعضای اداره نظام مهندسی کشاورزی سیستان و بلوچستان و یاری استادان دانشکده هستیم . 
پهلوانی به پتانسیل استان در حوزه کشت گیاهان دارویی گرم سیری و گیاهان چاشنی ای اشاره نمود و اذعان کرد : بخش ها شمالی حوزه سیستان و ناحیه تفتان , خاش , سراوان , کشور ایران شهر و چابهار را از مکانهای مستعد بسط کشت گیاهان دارویی می باشند . 
وی اظهار‌کرد : با دقت بمشکل کم آب سالی و کم‌آبی استان گیاهان دارویی نسبت به گیاهان زراعی مصرف آب کم تری دارا هستند و با میزان مقداری آب , ماده موثره بیش تری ایجاد مینمایند بایستی روی این گیاهان سپرده گذاری گردد . 
او نیز چنین به توانمندیهای راءس پژوهشی گیاهان دارویی کالج استان سیستان و بلوچستان و دانشکده زابل برای بسط کشت بافت گیاهان دارویی اعم از پنیرباد که خواص ضد سرطان داراست اشاره کرد . 
پهلوانی مشکلات کم آب سالی و خشکی استان , نبودن بازار مطلوب برای گیاهان دارویی و عدم فرآوری گیاهان دارویی را از مشکلات بسط صنعت گیاهان دارویی تیتر نمود و تاکید کرد : بایستی بدنبال روش عمل برای حل مساله و مشکلات در حوزه گیاهان دارویی باشیم و برای تشکیل و بسط موسسات علم بنیان در حوزههای ایجاد و فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی استان سعی نماییم . 
پهلوانی اظهار کرد : داروهای گیاهی استان خیر صرفا در مرحله ملی بلکه در مرحله بین‌المللی نیز مقام عمده‌ای را قادر است بخود اختصاص دهد . 
او مطرح کرد : حیطه رویشی اهل ایران و تورانی سیستان و بلوچستان از شهرستانهای زابل , زهک , هیرمند , هامون , نیمروز , زاهدان , خاش و قسمتی از سراوان , سوران و مهرستان تشکیل شده که گونه‌های جنگلی شاخص آن دربرگیرنده بنه , بادام کوهی , تاغ , گز , اسکنبیل و اشکال دیگری همچون زیتون وحشی , ارژن , انجیر , پده , سنجد و بادامک است . 
مدیر بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان اعلام‌کرد : حیطه رویشی خلیجی و عمانی استان مشتمل بر شهرستانهای چابهار , کنارک , سرباز , نیک شهر , کشور‌ایران شهر و دلگان از دید پوشش گیاهی دارنده تنوع و غنای بیش تری است . 
پهلوانی ابراز کرد : کهور اهل ایران , کلیر , چگرد , مسن , توج , کنار , استبرق , کهور پاکستانی , داز , گز روغن , حرا , چش کنار و انار ابلیس از مهم‌ترین گونه‌های جنگلی حیطه خلیجی و عمانی استان هست .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


ارایه پایان عمل منوط بمطالبه سود تست کیفیت بتن/نظام مهندسی ساختمان جلوی تقلب در تایید کیفیت بتن را بگیرد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس , با تاکید بر لزوم محاسبه بر آزمایشگاههای تایید کیفیت مصالح ساختمانی , اظهار‌کرد : مطالبه فیض تست کیفیت بتن در ساختمانها و بنا های تازه الاحداث قادر است ایمنی آنرا تضمین نماید . ارایه پایان عمل منوط بمطالبه فیض تست کیفیت بتن 


ارایه پایان عمل منوط بمطالبه فیض تست کیفیت بتن 
اداره نظام مهندسی ساختمان 

ارایه پایان فعالیت منوط بمطالبه سود تست کیفیت بتن 
شادمهر کاظمزاده با انتقاد از کیفیت ذیل بتنهای مصرفی در خیلی از ساختمانها و نیز چنین پروژههای عمرانی , اظهار داشت : شایسته ترین شیوه در دست گرفتن کیفی بتنهای مصرفی در بنا ها , مثال برداری و تست آن پیش از استفاده در سازه است . 
نماینده مردمان دهلران , دره شهر , آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی , با اشاره به‌این این‌که وجود آزمایشهای در دست گرفتن کیفیت بتن در ارتقا کیفیت این محصول نقش مهمی داراست , ادامه بخشید : اکنون مهم ترین مرجع بررسی کیفیت بتن آزمایشگاه مهندسی خاک است و بعضا از آزمایشگاههای سری نیز دراین مورد فعال می‌باشند . 
کاظم زاده افزود : محاسبه بر طرز کار آزمایشگاههای در اختیار گرفتن کننده کیفیت بتن از سمت اداره نظام مهندسی برای جلوگیری از تولید بناهای غیر ایمن ضروری است . 
عرضه بتن به بازار مشروط بگذراندن آزمایشهای ضروری 
او با اعلام اینکه در آئین طومار های نوشته شده در ضابطه نظام مهندسی بررسی و مثال برداری از بتنهای تولیدی چشم شده‌است , تیتر کرد : بایستی بتنهای تولیدی آبادی متر مکعب به بالا تست شوند و پس از کسب استانداردهای ساخت به بازار عرضه و در ساخت سازده های گوناگون استفاده گردند . 
وی با تاکید بر اینکه شهرداریها بعنوان یک مرجع ناظر در کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در بناها می بایست به تشدید نظارتها بپردازند , تصریح کرد : ارایه مدرک پایانکار از سمت شهرداریها با در حیث تصاحب کردن کیفیت مصالح ساختمانی و مسائلی از این دست صورت می گیرد . 
این نماینده مردمان در مجلس دهم , بابیان اینکه می بایست در طول بررسی پایانکار ساختمانها مثال آزمایشگاهی بتن وجود داشته باشد , اظهار‌کرد : در حالتی که مثال آزمایشگاهی وجود داشته باشد ولی کیفیت حتمی در آن مصالح چشم نشود می بایست به بررسی و پروسه تست شک و تردید کرد که‌این نیز بر ضرورت تشدید نظارتها تاکید دارااست . 
او با اعلام اینکه مسئول تحلیل بر کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در ساختمانها در بالا اداره نظام مهندسی و در توان عالیتر آن وزارت راه و روش و شهرسازی است , تاکید کرد : کاهش قدمت اثرگذار ساختمانها و پروژههای عمرانی در فیض استفاده از مصالح بیکیفیت نیز زیرا بتن تبعات متعددی برای ساخت و ساز شهری داراست . 
کاظم زاده بر لزوم ارزیابی حاکمیتی بر ایجاد مصالح ساختمانی تاکید نمود و افزود : نباید آزمایشگاههای محرمانه بر کیفیت زیر مصالح ساختمانی چشمپوشی نمایند . 
او اظهار‌کرد : برای جلوگیری از تقلب در تایید کیفیت مصالح ساختمانی در بعضی آزمایشگاهها بایستی مراحل و سازوکاری در پیش گرفته شود که مصالح ساختمانی بیکیفیت بهیچ وجه ساخت نگردند . 
آزمایشگاه کیفیت بتن مقدمه ای برای ایمنی بنا ها 

این نماینده مجلس دهم , نیز چنین با اشاره به واگذاری آزمایشگاه مهندسی خاک به بخش سری , افزود : این مبادرت در جهت کاهش تصدی گریها بوده البته این نگرانی نیز موجود است که هم‌زمان با این واگذاریها اعمال لحاظ در تایید یا این که عدم تایید کیفیت مصالح ساختمانی صورت بپذیرد . 
او اظهار کرد : متاسفانه آئین طومار ای که در ضابطه نظام مهندسی درباره کیفیت عالی مصالح ساختمانی چشم شده درخیلی مواقع رعایت نمی شود . 
کاظم زاده با اشاره به‌این اینکه تحلیل بر کیفیت مصالح ساختمانی اعم از بتن فقط در طول استفاده در ساختمان و بناها نباید باشد , بیشتر کرد : خیلی از بتنهای تولیدی در مرزو بوم از مصالحی مثل سیمان و غیره بیکیفیت ساخت می‌شوند که در‌حالتی که دراین مورد بررسی دقیقی صورت بگیرد مصالح بی کیفیت ساخت نمی شود . 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی , اظهار‌کرد : چنانچه ساختمان یا این که بنای ساخت شده آزمایشهای اضطراری کیفی از نظر مصالح ساختمانی را داده باشند بطور حتم از ایمنی و استاندارد بالایی برخوردار خواهد بود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


شصت و هشتمین گرد هم آیی هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان البرز برگزار شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به نقل از اداره نظام مهندسی ساختمان البرز شصت و هشتمین گرد‌همایی هیات مدیره اداره روز یکشنبه سی و یکم اردی پردیس نودوشش با سر کردگی مهندس محمد قنبری در محل تالار جلسات اداره برگزار شوید . شصت و هشتمین گرد هم آیی هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان اداره نظام مهندسی ساختمان البرز شصت و هشتمین گرد‌همایی هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان 
در آستانه این نشست و پس از خواندن آیاتی از صحبت الله مجید , سر گروهی اداره ضمن شادباش حماسه آفرینی مردمان کشور ایران و گزینش مجدد دکتر معالج حسن شیخ , با ابراز خوش هنگامی گزینش عده ای از اعضای اداره را بعضویت شوراهای اسلامی شهر و آبادی , را به ایشان و اعضای اداره تهنیت و تبریک اعلام‌کرد . 
در بخش پیش از فرمان طومار شورای مرکزی در امر برگزاری نشست بیست شورای مرکزی در ارومیه مطرح و مقرر شوید افرادی که قابلیت و امکان حضور در نشست مذکور را ندارند ظرف چهار روز آتی اعلام نمایند . 
نیز چنین با دقت به فرا وصال ماه خوش‌یمن رمضان , تصویب شده شد ساعتها کاری اداره در روزها ماه خجسته ماه رمضان از ساعت هشت و نیم الی پانزده باشد . 
درپی مصوبه هیات چهار نفره در مورد تقسیط حق الزحمه چک و مصوبات هیات مدیره در جلسات بیست و سی و چهار هیات مدیره مورد دعوا و بررسی قرار گرفت و قرار شد برای فرمان نقشه‌های بالای سه هزار متر , تا دو ماه در اختیار هیات رییسه و از سی و یکم تیر نودوشش به آنگاه , با ضمانت مورد تأیید واحد حقوقی تقسیط صورت گیرد و این دستور در تارنما به اطلاع اعضاوجوارح رسد . 
راجع به تفاهم طومار سه جانبه کنتور برق هم درین نشست دعوا و تبادل لحاظ صورت عهده دار شد که بدنبال آن مقرر شوید نشستی با حضور خانم مهندس خسروی و آقایان مهندسین سیکارودی , قنبری و آقای مهندس حسین صدری برگزار شده و نتایج آن در نشست های آینده هیات مدیره مطرح گردد . 
با دقت به مباحث و پرسش های مطرح درخصوص تناسب حق الزحمه پباده سازی عمران و معماری و شیوه طومار پباده سازی و بررسی بر بالابر و پلکان برقی مقرر شوید به ترتیب از وزارت مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی استعلام شود . 
در پی در بررسی بند ۳ امر گرد هم آیی تصویب شده شوید امر نقشه‌های بالای ۵۰۰۰ متر مربع دارنده پباده سازی ترافیک باشد در اداره اجرایی شود . 
نیز چنین تصویب شده شد با دقت به مصوبه هیات ۴ نفره و مشخص و معلوم شدن تعرفه سرویس ها حرفه ترافیک و شهرسازی , شرح سرویس ها و محاسبه لیستهای مربوط برشته شهرسازی و ترافیک به وسیله مهندس کاتب و مهندس مرادپور در نشست آینده به هیات مدیره ارایه شود . کاتب ارایه شده و تصمیمگیری گردد . 
در‌این نشست با دقت به در پیش بودن همه پرسی هیاتهای رییسه گروههای تخصصی , تصویب شده شد این همه پرسی روز یکشنبه تاریخ بیست و یکم خرداد ماه نودوشش از ساعت خیر الی هفده در محل ساختمان فراگیری اداره برگزار میگردد . 
نیز چنین در زمینه ی رشته‌های ترافیک و شهرسازی که داوطلبین واجد شرایط آن‌ها , بحد نصاب همه پرسی نرسیده‌اند , فراخوانی از مهندسان این رشته‌ها ( بمدت آبادی روز ) انجام یافته و حداکثر تا هجدهم خرداد ماه نودوشش بررسی و لیست آخری به هیات مدیره برای گزینش کمیسیون تخصصی مرتبط با به‌این دو فن ارایه گردد . 
به‌دنبال این نشست , کلیات سرویس ها در اختیار گرفتن غیرحضوری نقشه تصویب شده شوید و قرار شد جزئییات آن در نشست های آینده هیأت مدیره مطرح شود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


برگزاری میزگرد مدیران مسکن و ساختمان ناحیه ۴ مرزو بوم
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
دومین میزگرد مدیران مسکن و ساختمان و رئیسان نظام مهندسی ۷ استان ناحیه ۴ مرزوبوم در سنندج برگزار شوید . برگزاری میزگرد مدیران مسکن و ساختمان ناحیه ۴ مملکت برگزاری میزگرد مدیران مسکن و ساختمان حوزه‌ ۴ مرزو بوم 

برگزاری میزگرد مدیران مسکن و ساختمان حوزه‌ ۴ مرزوبوم 
این میزگرد به میزبانی استان کردستان بعنوان دبیرخانه اشاعه قوانین ملی ساختمان حیطه ۴ مرز و بوم و با حضورمدیران و رئیسان ۷ استان در سنندج برگزار شوید . 
در اولِ این میزگرد , شهرام ملکی , مدیرکل شیوه و شهرسازی کردستان ضمن خیر مقدم به میهمانان و ارائه گزارش مختصری از حالت توپوگرافیک و جغرافیایی استان اظهار کرد : در کشور ایران در دعوا ایجاد مسکن , ساخت و سازها اکثرا سنتی و سوای رعایت قانون ها ملی ساختمان صورت گرفته و عدم بکار ‌‌گیری نیروی دارای مسئولیت و کارشناس درین صنعت سبب ساز بتولید وساخت مسکن سوای کیفیت در مرز و بوم شده که‌این خویش در مواقع چالش سبب ساز بخسارات جانی و مالی بیشتر می گردد . 
ملکی اعلام‌کرد : امید‌داریم با رعایت ضوابط ملی ساختمان و تصحیح ضابطه نظام مهندسی در مرز و بوم بتوانیم نقطه ضعفها را به نقاط قوت تبدیل نماییم . 
در‌پی میزگرد , حامد مانی‌فر , رئیس کل دفتر کار قانون ها ملی ساختمان ضمن سپاس از رویکرد وشهرسازی استان کردستان با اشاره به ز‌لزله اخیر استان خراسان وآسیب دیدگی ساختمانهای مرحله شهر که بعضا بیشتر و بعضا کم خیس مجروح بودند عامل این تفاوت را عدم رعایت دارای انسجام ضوابط ملی ساختمان دانست . 
مانی فر ادامه اعطا کرد : به حیث مسئولیت و وظیفه حساسی که در‌این بخش داریم نباید مجال سوزی نماییم و بایستی بطور بدون شوخی عمل رواج وآموزش قانون ها ملی ساختمان را در جهت ارتقاء ایمنی به جلو ببریم . 
به دنبال میزگرد , کارشناسین اداره‌های نظام مهندسی استانهای حاضر در گرد هم آیی به ابلاغ تجربیات و فعالیت کرد و اقدامات انجام یافته خویش در مسئله رواج و یادگرفتن ضوابط ملی ساختمان و به اشتراک‌گذاری تجربیات غالب خویش دراین مورد پرداختند<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان تشکیل شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
مدیر کل تعاون , عمل و رفاه اجتماعی استان سمنان از تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معدن ها درین استان خبرداد . کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان 


کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان 


کارگروه تخصصی ایمنی معادن در استان سمنان 
اسماعیل غنیان بعد از ظهر روز قبل در لبه نشست ایمنی معادن دراستان سمنان ذکر کرد : این کارگروه تخصصی با انگیزه تامین ایمنی عمل در فضای معادن این استان تشکیل شده است . 
غنیان از برگزاری او‌لین میز گرد تخصصی هم‌اندیشی ایمنی معدن های استان خبرداد و اظهار‌کرد : فعال‌سازی و استارت بکار کارگروه ۳ جانبه ایمنی معادن در‌این میزگرد تخصصی بتصویب آخرین رسیده و تمهیدات واجب برای آغاز بکار آن آغاز شده‌است . 
او با اشاره بدین این‌که تندرست نیروی عمل از اولویتهای دارای اهمیت در سازمان کل تعاون , فعالیت و رفاه اجتماعی است ادامه بخشید : کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان سمنان بمنظور بررسی و چک ظریف از موقعیت جانور معدن های این استان از دید میزان تراز ایمنی و برنامه‌ریزی برای ارتقاء مرحله ایمنی در آن‌ها تشکیل شده است . 
رئیس کل تعاون , کارو رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به تعدد معادن ذغال‌ سنگ و تعدد معدن کاران فعال درین حوزه افزود : بررسی و بررسی میزان امنیت و ایمنی معادن ذغال‌ سنگ استان سمنان که عمدتا در شرق استان فعال میباشند در بالا اولویتهای این کارگروه تخصصی است . 
او بابیان اینکه که‌این کارگروه با حضور کارشناسانی از دستگاههای گوناگون استان درست شده تصریح کرد : اداره صنعت , معدن و تجارت استان , سازمان کل تعاون , فعالیت و رفاه اجتماعی استان و اداره نظام مهندسی معادن استان سمنان و نماینده های معدن کاران و کارفرمایان و… از اعضای این کارگروه می باشند . 
غنیان فعالیت در معادن را از سختترین و پرخطرترین شغل ها اسم موفقیت و تیتر کرد : گاه کم ترین بی‌توجهی و سهل‌انگاری در فرآیند عمل در معادن شاید به یک فاجعه تبدیل گردد . 
او , استان سمنان را از معدنیترین استانهای مملکت دانست و تاکید کرد : با اعتنا به تعداد بالای معادن و بویژه معادن ذغال سنگ در استان ارائه یادگرفتن به معدن کاران و افزایش ایمنی معدن ها امری اضطراری است .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


مراسم اختتامیه او‌لین فستیوال بتن بانه برگزار شوید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
اولین فستیوال بتن بانه که بوسیله نظام مهندسی ساختمان بانه کردستان برگزار شده بود شام گاه آدینه طی مراسمی با معرفی بهترینها در بانه بکار خویش خاتمه بخشید . مراسم اختتامیه او‌لین فستیوال بتن بانه 
مراسم اختتامیه 
مراسم اختتامیه اولی فستیوال بتن بانه 
مراسم اختتامیه او‌لین فستیوال بتن بانه 

اولی فستیوال بتن بانه 
او‌لین فستیوال بتن بانه بهمت نظام مهندسی ساختمان و نیز کاری آزمایشگاه مقاومت مصالح کارآرا آزما , سازمان استاندارد , شهرداری و بنیاد مسکن بانه با کمپانی سی ویک گروه و رقابت بیست و پنج گروه و با انگیزه ساکن سازی مصالح ساختمان و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمان در بانه برگزار شوید . 

در مراسم اختتامیه مدیریت نظام مهندسی ساختمان بانه گفت : طرح ریزی جهت برگزاری مسابقات بتن از آبان ماه سال نودوپنج صورت گرفته و این فستیوال مدیون عملکرد جمعی , نیز کاری و هم اندیشی از سمت هیئت رئیسه زمان پیشین نظام مهندسی ساختمان بانه است . 

فریدون علی محمدی بیان کرد : این مسابقات با نیز کاری آزمایشگاه مقاومت مصالح کارآ آزما و ارگان های ذی‌ربط بانه و با تشکیل کمیته های علمی , اجرایی و مالی برگزار شوید . 

به گفته او این مسابقه در ۴ تراز با برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای تیمهای کمپانی کننده در بیست و پنج فروددین ماه ماه امسال آغاز شوید و در بیست ونهم فروددین ماه کارگاه تمرینی برگزار شوید . 

علی محمدی افزود : در هشتم اردی فردوس روز مسابقه مثال های تشکیل شده و مثال های بتن طبق طرحهای مطرح شده قالب گیری شد و روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه مثال های بتن قالبگیری شده شکسته شد . 

وی به هدف ها برگزاری این فستیوال اشاره کرد و ادامه بخشید : این فستیوال با انگیزه مستقر سازی مصالح ساختمانی , ارتقا کیفیت بتن ساخت شده و استفاده از مصالح ایجاد ساکن که اشتغالزایی به وجود می آورد , برگزار شده است . 

علی محمدی بابیان اینکه در تعریف اول فعالیت تغییری مورد‌علاقه نبوده و با مصالح جان دار در شهرستان بتنها ایجاد می شود , تصریح کرد : با این حالت مثال های بتن ساخت شده از کیفیت خیر و خوبی فایده مند است . 

او با اشاره بدین اینکه که‌این برنامه یک عمل تحقیقی و ترویجی است خاطر نشان کرد : دستگاههای سرویس ها رسان که در دعوا عمران و آبادانی کار می‌نمایند میزان دارایی پژوهشی ویژه دارا‌هستند که می‌توانند با نیز کاری نظام مهندسی برای تخصیص اعتبارات پژوهشی و به سمت کاربردی کردن تحقیق و پژوهشهایی که دراین مورد انجام می شود عمل خویش با نظام مهندسی ساختمان را آغاز کنند . 

مدیریت اداره نظام مهندسی اظهار دداشت : آزمایشگاههای مقاومت مصالح شهر می بایست بشیوه ای کار کنند که بتن ساخت شده دارنده کیفیت حتمی و همخوانی با استانداردهای معین شده باشد و طرحها نیز در حیث گرفته می‌شود . 

او اظهار‌کرد : در ساختمانهایی که بتن به کارگرفته میگردد می بایست مثال های بتن آزمایشگاهی تهیه و تنظیم گردد , فرایند وقتی خویش را طی کند و ما از کیفیت بتن ساخت مطمئن شویم . 

در‌پی این برنامه دبیر این فستیوال تصریح کرد : مستقر سازی مصالح و استفاده مصالح هر حوزه‌ رابطه مستقیمی با کاهش مخارج ایجاد داراست که تنظیم و ساخت بتن از این دستور مستثنا نیست . 

ذکریا سمندری تیتر کرد : شهر بانه بلحاظ ایجاد مصالح زیر خط فقر و بخش اعظمی از مصالح وارد شده بود که در یکسری سال اخیر تعدادی کارگاه ساخت مصالح ساختمانی فعال سازی شوید . 

سمندری ادامه بخشید : طرح ریزی برای برگزاری این فستیوال در آبان سال نودوپنج صورت گرفته , دعوت از جامعه انگیزه و ذینفعان و تشکیل دبیر منزل در دی ماه نودوپنج , تبلیغات برنامه در اسفند نودوپنج , افتتاحیه کارگاه آموزشی در بیست وپنجم فروددین ماه , مسابقه و تنظیم مثال ها در ۸ اردی پردیس و مراسم اختتامیه در ۴ خرداد ماه انجام شوید . 

او , هدف ها برگزاری این فستیوال را ساکن سازی مصالح , در اختیار گرفتن حمل مصالح , عقد قرارداد فروش بتن طبق منزلت مقاومتی , لزوم باز نگری و تصحیح طرحهای اختلاط طبق حالت مو جود , ناخواسته نمودن انجام آزمایشهای بتن به وسیله ناظران نظام مهندسی و امداد به در اختیار گرفتن بی ثباتی بازار و تاکید بر عدم ساخت بتن دستی اسم موفقیت . 

سمندری به چالشها و آسیبهای مو جود و لزوم برگزاری این فستیوال اشاره نمود و افزود : مشکلات حمل , فقدان طرح اختلاط گوناگون با دقت به تنوع مصالح در کارگاهها , فروش بتن طبق عیار و عدم درج جایگاه مقاومتی در قراردادها و حجم مصالح از ضرورتهای برگزاری این فستیوال است . 
سمندری به مهمترین مشکلات حمل بتن اشاره کرد و خاطرنشان کرد : فقدان در دست گرفتن و محاسبه در مسیرهای برون شهر و داخل شهری , ذوق وسلیقه ای بودن ارزش تمام شده بتن و عدم در دست گرفتن و چک و حمل توشه اضافی بر گنجایش کامیونها با توجیه های مختلف که باعث تخریب جادههای بین راهی شده‌است , اعم از این مشکلات است . 

وی ابلاغ داشت : بایستی آنالیز بی نقص و بررسی بها حمل مصالح در شهرستان توسط سازمان صنعت , معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی انجام گردد . 

در‌پی این گرد هم آیی مدیریت سازمان استاندارد سقز و بانه اذعان کرد : برای توسعه و گسترش و اشتغال استوار در جامعه رعایت استاندارد در تمام مسئله ها ضروریترین انگیزه است که تا به امروز آن طور که ضروری است به آن اعتنا نشده است . 

هیوا اردلان اذعان کرد : هر ساختمان برای این‌که سفت , استوار و از کیفیت مطلوب برخوردار گردد می بایست دستکم استانداردها در آن رعایت گردد که در بخش اعظمی از مورد ها کف کیفیت استانداردها رعایت نمی شود . 

وی ادامه اعطا کرد : برای داشتن مصالح و ساختمان کیفیت خوب بایستی ارگان های مربوط به ساختمان استاندارد مصالح را بصورت بدون نقص در حیث داشته و از استعمال مصالح غیر استاندارد جلوگیری کنند . 

گروه اولیه ثقل بتن سقز که با نیز کاری کامران مهربان قاسمی پور , همایون سلطانی و آرزو سلطانی , مجموعه دوم تیرچه باروران بانه با نیز کاری آرزو مولودی , آهسته نادری و فرهاد سلیم پور و مجموعه سوم نواندیشان با نیز کاری سارو سلامزاده , سلیمان حسینی , فخرالدین عارفی و عادل رحمانی بعنوان تیمهای چکیده مسابقات بتن بانه تعیین شدند . 

بانه در دویست و چهل و دو کیلومتری غرب سنندج راءس استان کردستان واقع شده‌است .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


شورای پنجم به حمل‌ونقل بهای بیش تری بدهد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
عضو هیئت مدیره اداره نظام مهندسی ساختمان استان تهران , این شهر را با پنج چالش بزرگ اعم از حمل‌ونقل ناکافی سرگرم دانست . 
مهدی روان شادنیا با اشاره به تراکم فراوان ساختمان و حجم بالای ترافیک در شهر تهران , اعلام کرد : بطور کلی در مباحث رئیس شهری , مرز و بوم از عدم انسجام مشقت می برد که‌این مسائل در مدیر شهری در تهران حادتر است . شورای پنجم به حمل‌ونقل بهای بیش تری بدهد 


شورای پنجم به حمل‌ونقل بهای بیش تری بدهد 
شورای پنجم به حمل‌ونقل بهای بیش تری بدهد 

شورای پنجم به حمل‌ونقل بهای بیش تری بدهد 
روان شادنیا درپی سخنان خویش اظهار کرد : زمانی چنین فضایی موجود است ارگانیک است که شهرداریها برای تامین هزینه‌های سرازیر خویش به درآمدهای ناپایدار روی آورده و موجب پیدایش مشکلاتی برای اقتصاد مرزو بوم شوند , بایستی تجدیدنظری در بخش فعالیت کرد شهرداریها بوجود بیاید تا این ارگان توانمند باشد به درآمدهای دائمی سوای اتکا بمنابع آتی دسترسی پیدا نماید . 
به گفته روان شادنیا , اما سرمایه‌گذاری فارغ از پشتیبان فقط در واحدهای مسکونی گران قیمت انجام نشده بلکه حدود پنجاه مال و مگامال هم در هم اکنون ساخت و ساز است که احتمال می‌رود بعد از افتتاح , راندمان سرمایه در واحدهای تجاری خرد را با نقص‌ روبرو سازد و این جاست که اشخاص معمولی متضرر خواهند شد , می بایست این حیاتی به اطلاع سرمایه‌گذاران رسد که در آتی یک کدام از مسوولیتهای شهرداری و دولت قادر است سوق دهی سرمایه‌ها طبق نیاز مردمان باشد . 
او با اشاره به‌این مقاله که «امروز توزیع کاربریها در تراز تهران مخدوش شده و بایستی در طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران تجدیدنظر بدون شوخی صورت پذیرد» , بیان کرد : با اعتنا به توزیع کاربریهایی که پیش آمده , در شهر تهران نیاز بخطوط مترو جدیدی خوا‌هیم داشت که بایستی در طرح جامع چشم گردد , می بایست حمل‌ونقل به‌این سمت برود که ما یک تهران استوار , سبز و سلامت با روی کرد هوشمند داشته باشیم . 
وی بابیان این قضیه که در کلانشهر تهران ۵ بحران موجود هست که آلودگی هوا و ترافیک بعنوان ۲ چالش دارای ربط تنگاتنگ , معاش روزانه شهروندان را سرگرم خویش کرده است , ادامه اعطا کرد : مباحث شهرسازی , کیفیت و ساخت و ساز و توزیع تراکم در مرحله شهر تهران بعنوان یک کدام از مشکلات اولویتدار بایستی مورد باز‌نگری قرار گیرد . 
او با اشاره به مبحث چهارم که اختلال بزرگی در تهران است , افزود : دعوا چهارم به مساله اجتماعی مربوط می‌شود و آن این است که در بخش اعظمی از محله ها شهر تهران با ایراد نام و نشان روبرو هستیم , کودک ها عمل , متکدیان , معتادان و گونه های و اقسام آسیبهای اجتماعی را درین کلانشهر کلیه روزه مشاهده می کنیم که برخورد با آنان اعم از وظیفه های مدیر شهری است و وی در این‌ مورد مسوولیت بزرگی را بعهده دارااست که بایستی به آن کار گردد . 
متخصص مساله شهری در بخش دیگری از سخنان خویش اشاره‌ای نیز داشت به مشاجره درآمدهای شهرداری و انباشت بدهیهای مانده از زمان پیش و تیتر کرد : شورای پنجم می بایست با تقویت ارگان های تخصصی , نشان دهد که‌این ۵ ایراد اصلی شهر تهران قابل حل و مرتفع شدن می باشند و طی ۴ سال پیش‌روی قدمهای نیکی در این راستا برداشته خواهد شد بدین ترتیب در این مسیر , واجب است شورای شهر از مشورت کردن اشخاص صاحبنظر و ارگان های ذی‌ربط مثل اداره نظام مهندسی فایده بگیرد . 
او اظهار داشت : یکی‌از ضعیفترین ارتباطات شهرداری تهران در حوزه رابطه با اداره نظام مهندسی بوده که در مسئله آفریننده مالک صلاحیت , شناسنامه فنی ملکی ساختمان , دعوا صادر شدن پروانه‌های ساختمانی و بحثهای تحلیل بر ساخت ساختمانها نیاز است رابطه به هم پیوسته دربین شهرداری و اداره نظام مهندسی وجود داشته باشد . 
او با اشاره به‌این نکته که نبود شفافیت در سیستم رئیس شهری ابهامات اکثری را دراین مسئله نزد ذهن ها همگانی تولید کرده است , خاطر نشان کرد : صد رد صد با استارت بکار شورای اسلامی پنجم مردمان از شورای تازه توقع دارا هستند به طور کامل روشن کار خویش را آغاز کنند و این شفافیت را به شهرداری نیز تسری دهند در‌این‌صورت بدون شک , حمایتهای مردمی از منتخبان خویش بیش تر از پیش خواهد شد چون , مردمان از ابهاماتی که سالها با آن روبرو بودند خسته شده‌اند . 
به گفته روان شادنیا , متاسفانه در شورای شهر چهارم , کم ترین تعداد مصوبات را در حوزههای زیست محیطی , ایمنی , بهداشت و تندرست شاهد بودیم که نتایج این بی‌توجهی را در پلاسکو بچشم دیدیم , عالی است اینگونه موردها با اعتنا لحاظ بیش تری مورد سنجش قرار گرفته و در خاتمه از روش شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده ها در حین زمان ۴ ساله , فعالیت کرد شورای شهر مورد آنالیز قرار دهند . 
این متخصص کارها شهر در خاتمه سخنان خویش ضمن تاکید بر لزوم توسعه و گسترش حمل‌ونقل همگانی و ساخت کمربند مترو اطراف شهر تهران , ذکر کرد : اگر‌چه برنامه دوم بسط شهر تهران که در درحال حاضر اجرا است قادر است بدون نقص نباشد البته , می‌تواند محل نیکی برای پایش کار کرد شورای اسلامی پنجم بوده و به مباحثی اعم از حمل‌ونقل , محیط‌زیست بیشتراز پیش قیمت دهد<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


بوتاکس صورت با این روش های ارگانیک و خانگی
<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a> 
بوتاکس صورت با این روش های ارگانیک و خانگی 

بوتاکس صورت با روش های ارگانیک و خانگی را پیرو این مقاله از کشور ایران ناز به شما یادگرفتن میدهیم . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با توت ها 
اشکال توت اعم از توت خارجی , تمشک و توت سیاه با رویا رویی با رادیکال های آزاد که به پوست جراحت میرساند , سبب ساز برنا ماندن و شادابی پوست می‌شود . افزون بر آن در ساخت کلاژن در پوست هم نقش دارااست . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با لوبیا 
به تن در ساخت اسید هیالورونیک امداد می نماید ; اسیدهیالورونیک از پیدایش چین و چروک در صورت و علایم پیری در بخش های دیگر تن پیش گیری می نماید . برای محافظت شادابی پوست می بایست لوبیا مصرف نمائید . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با فلفل تند 
بی نیاز از ویتامین است و فرآیند تکوین کلاژن را در پوست تحریک می نماید . همینطور بی نیاز از ویتامین ها ی متفاوت و مواد معدنی است . از آن جا که در حین پخت خواص خویش را از دست می‌دهد , فلفل را به سالاد بیشتر نمائید . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با دانه سویا 
بی نیاز از هورمون های گیاهی است که تحت عنوان آنتی اکسیدان کار می نماید و براین اساس به ساخت کلاژن در پوست امداد می نماید . با مصرف سویا مواد سمی وآنزیم هایی که منجر پیری میگردد از پوست دفع می گردد . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با سیر 
بی نیاز از سولفوراست و به ایجاد کلاژن در پوست امداد می نماید . سیر دربردارنده ماده کلاژن ساز دیگری هم به اسم اسید لیپوئیک و تورین است که به تن در ترمیم کلاژن مجروح امداد می نماید . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با طالبی 
میوه ای بی نیاز از ویتامین A است که با تولید کلاژن سبب ساز شادابی و تازگی پوست می گردد . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت با سبزی های قرمز‌رنگ 
چغندر قرمز‌رنگ , فلفل , گوجه خارجی و … بی نیاز از آنتی اکسیدانی به اسم لیکوپن است . این مواد غذایی همه مواد سمی را از پوست دفع می نماید و براین اساس منجر ایجاد کلاژن می گردد . همینطور این سبزی ها از پوست در قبال جراحت نوروفروغ آفتاب هم مراقبت می نماید . 

بوتاکس ارگانیک پوست صورت ماهی سالمون 
این ماهی بی نیاز از اسیدهای چرب امگا - 3 است که به تن در ساخت کلاژن والاستین امداد می نماید . این دو ماده با بالا رفتن سن منجر محکم شدن و برنا سازی پوست میشود . مصرف هفته ای یک توشه ماهی قزل آلا , ماهی بدن و سالمون , به مراقبت شادابی پوست یاری می نماید . 

استفاده از حمام‌های گیاهی 
به باور درمانگران سنتی یکی‌از شایسته ترین شیوه‌های پیکار با پیدایش چین و چروک‌های ناشی از شور و ناراحتی در معاش استفاده از حمام‌های گیاهی است . این گرمابه ها با تاثیر گذاشتن بر روان تن و راحت کردن آنان و همین طور با آبرسانی ظریف به سلول‌های پوست یاری می‌نمایند تا از میزان زخم وارداتی به سلول‌های پوستی به مرور کم شود . 

از این رو درمانگران طب سنتی گرمابه کردن با عصاره یا این که اسانس گیاهان دارویی نظیر عصاره گل رز , عصاره اسطوخودوس , عصاره بادام شیرین , عصاره گل پامچال و عصاره لیمو یا این که روغن آواکادو را یک توشه در هفته و به مقطع ۳۰ دقیقه به مراجعان خویش سفارش مینمایند . این گرمابه موجب ترمیم بافت‌های کم آب و سلول‌های آسیب‌دیده می گردد . 

بوتاکس پوست صورت با ماسک ارگانیک 

ماسک سبز رنگ لوتئین 
در‌حالتی که حس می کنید وقت آن رسیده تا برای از بین بردن چین و چروک پوست صورتتان به بوتاکس پناه ببرید , خوبتر است از این تصمیم دست بکشید و این ماسک سبز رنگ لوتئین راامتحان فرمایید , به این دلیل‌که به راحتی و به روش ارگانیک میتوانید پوست را آبرسانی و سفت کرده و چین و چروک های آن را از بین ببرید . 

ماسک پیشنهادی خواص ضد پیری داراست که نتایج مطلوبی را برایتان خواهد داشت . همینطور ماسک لوئتین سبز با اثر برنا کنندگی در مقایسه با دیگر درمان‌های خانگی به صورت فوق‌العاده فعالیت کرده به گونه ای که اثرات آن با سرعت بالایی قابل مشاهده خواهد بود . 

مواد حتمی برای تهیه و تنظیم این ماسک : 
200 گرم اسفناج 
200 گرم کلم پیچ سبز 
یک چهارم فنجان روغن زیتون 
یک چهارم فنجان خامه ترش 

روش تهیه و تنظیم : 
اسفناج و کلم پیچ را باطن ظرفی ریخته و پاره ای آن را بپزید . به گونه ای که قابل انعطاف شود پاره ای به آن آب بیشتر کرده و باطن ترکیب کن بریزید آن‌گاه به آن روغن زیتون و خامه ترش افزوده و دوباره ادغام فرمائید تا مخلوطی یک پارچه حاصل شود . 

روش استفاده 
پیش از مصرف این ماسک پوست صورت و گردن را به طور کامل منزه نمایید اذن دهید که ماسک به دوران 8 دقیقه بر روی پوست بماند تا عالی کار نماید . بعد دوبار صورت خویش را یکبار با آب گرم و برای توشه دوم با آب سرد بشویید با این فعالیت منافذ پوستی شما تماما بسته می‌شود مصرف دوبار در هفته از این ماسک پوست شما‌را محکم و قشنگ میکند . خوبتر است باقی‌مانده این ماسک را در آب یخچال فریزر نگه داری فرمائید . 

مواد دارای اهمیت و مهم این ماسک ویتامینE , اسید لاکتیک و لوتئین می باشد که خواص جوان‌سازی را بدین ماسک می دهند . 

لوئین آنتی اکسیدانی حاذق می باشد که از پوست در قبال رادیکالهای آزاد مراقبت می کند و در برگهای سبز صیفیجات به فراوانی یافت می گردد . 

همینطور این مواد قابلیت و امکان ارتجاعی پوست را تا 68 درصد و بهبود آبرسانی پوست را 82 درصد ارتقا می‌دهد . 

روغن زیتون هم تحت عنوان آب رسان و تغذیه پوست و موی کاربرد فراوانی دارااست همینطور دربردارنده اسید لاکتیک میباشد که به زیبایی و تندرست پوست یاری می کند . 

واجب است بدانید که به هنگام مصرف این ماسک به هیچ وجه در معرض آفتاب قرار نگیرید به این دلیل که آلرژی پوستی را ارتقا می‌دهد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


سامانه جامع کارها دانشجو ها ( ساجد ) راه‌اندازی شد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به گزارش اداره نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی رضا باقری اصل نائب رئیس دولت الکترونیک اداره فناوری داده ها با اشاره به فعال سازی یکی مهمترین سامانه های وزارت علم ها , پژوهش ها و فناوری به عنوان سامانه ساجد ( سامانه جامع کارها دانشجوها ) , اظهار کرد : این سامانه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری داده ها , نائب رئیس وزرات وزیر علم ها , پژوهش ها و فناوری و مدیریت اداره کارها دانشجو یان رو نمایی شد با انگیزه ساخت یک نظام یک دست برعلیه سیستم های جزیره ای ساخته شده است . سامانه جامع کارها دانشجو ها ساجد فعال‌سازی شد 


سامانه جامع کارها دانشجو یان ساجد فعال سازی شد 
سامانه جامع کارها دانشجوها ساجد فعال‌ساز‌ی شد 

سامانه جامع کارها دانشجو یان ساجد فعال سازی شد 
او واضح سازی و نسبت دادن پذیری و جلوگیری از جعل استعلامات را دیگر هدف ها فعال سازی این سامانه تیتر کرد و افزود : باکاهش مراجعین حضوری و ارتقاء سرعت انجام امور , قابلیت استعلام مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و همینطور استعلام مدارک تحصیلی علم آموختگان آن سوی مرز در تعامل با وزارت کارها خارجه آماده می‌شود . 
باقری اصل یکی دیگر از خدمت های ارایه شده به وسیله این سامان را , قابلیت استعلام دانشجویی درون و بیرون و صادر شدن مدرک دانشجو ها , ابلاغ و تاکید کرد : تولید مقر دانشجوها میهن و سرویس الکترونیکی کنسل تعهد مجانی , از سایر تجهیزات ساخت شده به وسیله سامانه ساجد است . 

او تصریح کرد : بعداز فعال سازی و پرده برداری این سامانه مقرر شد رابطه این سامانه با راس ملی تبادل داده ها برقرارشده و ضمن دریافت استعلامات هویتی و نظام وظیفه و از روش کانال علمی مرزوبوم کانال ارتباطی دانشکده ها با این سامانه آماده شود . 

نائب رئیس دولت الکترونیک اداره فناوری داده ها در پایان این رای زنی افزود : پیگیری توسعه و گسترش و استقرار هر چه پر سرعت خیس سامانه جهت پوشش تمام سرویس ها به همگی نظام های آموزشی مرز و بوم با یاری اداره فناوری داده ها انجام می گردد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


سهم استان از پول در گردش بازار آی‌سی‌تی در حدود صفر است/ لزوم سرمایه‌گذاری بخش محرمانه در‌این حوزه
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به گزارش اداره نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی پزشک اسماعیل جبارزاده در آئین افتتاحیه راءس رئیس راهبردی افتا ( امنیت فضای ساخت و تبادل داده ها ) استان , با تأکید بر ساخت شرکت‌های سری در حوزه آی‌تی , آی‌سی‌تی و امنیت فضای مجازی , افزود : هسته اول این شرکت‌ها می بایست در دانشگاه‌ها و مرکزها پرورش باشد و ما هم تعهد میکنیم که با تمام توان از آن‌ها حمایت کنیم . سهم استان از پول در گردش بازار آی‌سی‌تی در حدود صفر 
سهم استان از پول در گردش بازار آی‌سی‌تی در حدود صفر 

سهم استان از پول در گردش بازار آی‌سی‌تی در حدود صفر 
او ادامه بخشید : در حوزه پدافند غیرعامل استان تا پیشین از دولت یازدهم عمل خاصی انجام نشده بود , البته خوشبختانه روز جاری این حوزه فعال است و تا به امروز بیشتراز ۱۵ کمپانی در استان غالب به دریافت گرید پدافند غیرعامل شده‌اند . 

جبارزاده همینطور با اشاره به تعیین تبریز تحت عنوان پایتخت توریسم عالم اسلام در سال ۲۰۱۸ , ابراز کرد : با استفاده از این زمان بایستی مقدمات تأمین امنیت فضای مجازی در استان تولید شود و می بایست سال ۹۶ را سال نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری در حوزه محصول ها فضای مجازی و تبادل داده ها در لحاظ گرفته و برای به وقوع پیوستن این حیاتی همت کنیم . 

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خویش با تشکر از سرویس ها پلیس فتا در استان , اظهار‌کرد : با بهره‌برداری راءس مدیر راهبردی افتا , حوزه امنیت فضای مجازی در استان فعال‌تر میگردد و لازمه موفقیت درین حوزه , همیاری و هم‌افزایی پلیس فتا و راس افتا است . 

او بابیان این‌که مدیریت هر دستگاهی مسئول امنیت فضای مجازی در آن دستگاه است , افزود : با بهره‌برداری راءس افتا , از روز جاری همگی مدیران استان علاوه بر مسئولیت ذاتی خویش , در حوزه تأمین امنیت فضای تبادل داده ها هم مسئولیت بدون واسطه خواهند داشت . 

جبارزاده با اشاره به لزوم جذب نیروهای کارشناس و فنی در حوزه فضای مجازی دستگاه‌های استانی , خاطرنشان کرد : یک کدام از مشکلات این حوزه کمبود نیروهای کارشناس در اکثر وقت ها دستگاه‌های اجرایی استان است . 

او افزود : متأسفانه به‌دلیل استخدام‌های بی‌رویه و اضافی بر نیاز در دولت پیشین و همینطور محدودیت‌های مالی دولت یازدهم , قابلیت و امکان استخدام نیروهای تازه در دستگاه‌های مدنی نیست . 

جبارزاده در این راه از شورای خوب فضای مجازی خواست تا با هماهنگی اداره کارها اداری و استخدامی سرزمین , قضیه جذب نیروهای کارشناس در حوزه آی‌سی‌تی را برای دستگاه‌های اجرایی مهیا نمایند . 

او از مدیران کل و رئیس ها اداره ها و دستگاه‌های اجرایی هم خواست که نسبت به شناسایی و معرفی دانش‌آموختگان نابغه در حوزه آی‌سی‌تی و فضای مجازی مبادرت نمایند . 

استاندار آذربایجان شرقی از ثبت اعتبار ویژه برای راس رئیس راهبردی افتا در شورای برنامه‌ریزی استان خبر اعطا کرد و ذکر کرد : دستگاه‌های اجرایی هم از محل اعتبارات داخلی خویش , میزان دارایی مشخصی را به‌این حساس اختصاص دهند . 

او با تأکید بر این که هر اقدامی در اداره ها و دستگاه‌های اجرایی می بایست ضمیمه امنیتی داشته باشد , افزود : قصور و کوتاهی درین حوزه میتواند برای آتی ما خطرساز بوده و داده ها باارزش دستگاه‌ها را با تهدید مواجه نماید . 

جبارزاده همینطور با اشاره به فرارسیدن روز تجلیل از سربازان گمنام امام زمان ( عج ) , اظهار‌کرد : در حین سه و نیم سال قبل با هماهنگی و همیاری با ارزش بین کلیه دستگاه‌های مدنی و اجرایی با سازمان کل داده ها و اعضای شورای تأمین استان , امنیت خیر در تراز استان برقرار بوده و آذربایجان شرقی به‌عنوان استان برتر در حوزه امنیتی شناخته شده‌است . 

مدیر عالی فضای مجازی در مرز و بوم نیازمند یک نظام تهیه قانون ها است 

قائم‌مقام دبیر شورای خوب فضای مجازی نیز درین مراسم بابیان این که محافظت اطراف محرمانه اشخاص در فضای مجازی با معضل بدون شوخی مواجه است , افزود : فضای مجازی , مزایا و تهدیدها و چالش‌هایی داراست که متاسفانه ما در مقایسه با کشورهای دیگر به طور منفعلانه وارد این این دور و اطراف شده‌ایم . 

مجتبی جعفری , رئیس عالی فضای مجازی در مرزوبوم را نیازمند یک نظام تهیه و تنظیم قانون ها دانست و افزود : در هم اکنون انجام بعضی فعالیت‌ها برای مدیر عالی این حوزه با انگیزه بهره برداری بیشتر اقتصادی و کاهش مشکل‌ها و چالش‌های متفاوت هستیم . 
او با تأکید بر لزوم اعتنا به کارآفرینی استوار در حوزه فضای مجازی , ابراز کرد : اخیراً کارگروهی با تیتر اقتصاد نوین و اشتغال آغاز به فعالیت کرده و در این مورد کار میکند . 

جعفری بیان کرد : دولت‌ها همان‌طور که در فضای حقیقی وواقعی , موظف به تولید امنیت جامعه می باشند در فضای مجازی نیز به عبارتی تکلیف را دارا هستند و خوشبختانه دولت اقدامات خیر در این باره انجام داده است 


فراگیری و فرهنگ‌سازی مباحث امنیتی دربین مدیران و کارمندان دستگاه‌ها مورد دقت قرار گیرد 

رییس راس رئیس راهبردی افتای سر کردگی جمهوری نیز در‌این دین با اشاره به بیان سیاست‌های کلی فضای مجازی از طرف رهبر معظم انقلاب , بیان کرد : متاسفانه تکثیر شایعه در فضای مجازی هنوز جرم‌انگاری نشده است و همین استدلال سبب شده که شایعات به راحتی در فضای مجازی دست به دست شده و در اکثری از موردها , امنیت ملی مرز و بوم را خدشه دار نمایند . 

رضا جواهری با تاکید بر لزوم جذب نخبگان حوزه آی‌سی‌تی به دستگاه‌های اجرایی , افزود : در بعضی مواقع نخبگان به رنج جذب مرکز ها مدنی میگردند و به همین منظور , جزء وظیفه های و ماموریت دستگاه های اجرایی برون‌سپاری میشود . 

او همینطور بر لزوم ارتقاء اقدامات دلخواه فرهنگی در حوزه امنیت فضای مجازی تاکید کرد و بیان کرد : فراگیری و فرهنگ‌سازی مبانی و مباحث امنیتی دربین مدیران و کارکنان دستگاه‌ها می بایست بیش تر از پیش مورد اعتنا قرار گیرد . 

جواهری با تاکید بر این که کاهش تهدیدها و جراحت های فضای مجازی , نیازمند شرکت کردن ملی است , افزود : توقع داریم بخش سری با جلوگیری از دیدگاه صنفی به‌این این مسئله , همیاری و شرکت کردن خیر با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


وجود ۸۵۰۰ مهندس کشاورزی جویای فعالیت در خوزستان
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به نقل از اداره نظام مهندسی کشاورزی خوزستان رییس اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک خوزستان در گفتمان ای با اشاره به تلاش این اداره در سال ۹۵ , بیان کرد : این اداره در سال ۹۵ در مسئله صادر شدن پروانه در قالب سامانه پنجره واحد صادر شدن پروانه , درجه چهارم مرز و بوم را کسب کرد . وجود ۸۵۰۰ مهندس کشاورزی جویای فعالیت در خوزستان 


وجود ۸۵۰۰ مهندس کشاورزی جویای عمل در خوزستان 
وجود ۸۵۰۰ مهندس کشاورزی جویای فعالیت در خوزستان وجود ۸۵۰۰ مهندس کشاورزی جویای فعالیت در خوزستان 


محمدرضا بهبهانی نژاد با اشاره به کسب جایگاه چهارم این اداره در مرحله سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی مرز و بوم در سال ۹۵ از همه کارمندان نظام مهندسی کشاورزی استان و نمایندگان شهرستانی بابت کسب این مرتبه تقدیر کرد و اعم از عوامل موفقیت در کسب این مرتبه را توجه در صادر شدن پروانه و کارایی نیروی انسانی اداره برشمرد و اعلام کرد : خوشبختانه در پروسه صادر شدن پروانه چه بسا یک نادرست نیز نداشتیم که جا دارااست در این طریق از نمایندگان شهرستانی و مسئولان واحدهای صادر شدن پروانه در استان تقدیر کرد . 

او افزود : امید واریم در سال‌های آتی با عملکرد بسیار همیاران شاهد کسب رتبه‌های بالاتری در این راستا باشیم . 

بهبهانی نژاد تصریح کرد : هم‌اکنون نظام مهندسی کشاورزی در تمام شهرستان‌های استان نماینده دارااست که فعالیت‌های نظام مهندسی را انجام می دهند . 

او با اشاره به اینکه نظام مهندسی کشاورزی خوزستان بالغ بر ۱۴ هزار عضو از بازه مدرک لیسانس تا دکتری دارااست , اظهار کرد : ۸۵۰۰ نفر از این اعضاوجوارح جویای عمل می‌باشند . 

بهبهانی نژاد ذکر کرد : به تازگی هم در امر تقابل با ریزگردها و به درخواست اداره‌کل منابع ارگانیک استان , چندین متخصص ارشد اشاعه که عضو نظام مهندسی کشاورزی استان بودند را برای همیاری بدین سازمان معرفی کردیم . از دیگر دستگاه‌های اجرایی دارای ارتباط نیز توقع داریم ظرفیت‌های نظام مهندسی کشاورزی را اعتقاد و باور داشته باشند و از این گنجایش استفاده نمایند . 
بهبهانی نژاد با اشاره به منزلت نظام مهندسی کشاورزی در تندرست جامعه از برنامه‌ریزی اداره نظام مهندسی کشاورزی خوزستان برای جلوگیری از کار فروشگاه‌های غیرمجاز فروش سموم کشاورزی خبر بخشید و اعلام کرد : درین طرح قرار است با همیاری پلیس اماکن و محافظت نباتات مجاهدت کشاورزی از عمل این فروشگاه‌های غیرمجاز جلوگیری شود . 

او بیان کرد : یکی برنامه‌های کلیدی ما در سال ۹۶ اجرای طرح بکارگیری مسئولان فنی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی خوزستان است که‌این طرح وسیع ترین سرویس به مهندسین کشاورزی خواهد بود . 

رییس اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک خوزستان اعلام کرد : امید واریم سال ۹۶ سال انسجام و یکپارچگی توام با موفقیت و سر‌افرازی برای فارغ التحصیلان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان خوزستان باشد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :